16. února 2020

Ohlášky na neděli 16. února 2020

neděle Sexagesimae – 60 dnů před Velikonocemi

-přivítání

-dnes ve 14.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkuji také všem, kdo dnes při bohoslužbách i v kazatelské stanici slouží

-dětem začaly jarní prázdniny, přeji jim krásné dny ať už doma, nebo na dovolené

-z důvodů jarních prázdnin se pravidelná setkání v týdnu neuskuteční, sejdou se pouze sestry seniorky, a to ve středu v 13.30 hodin

-ve čtvrtek odpoledne se v našem kostele uskuteční svatební shromáždění, při němž budou bratrem farářem oddáni snoubenci Michal Zvara a Renáta Gregorová z Hrádku; snoubenci nejsou členy naší církve, ale chodili k bratru faráři na předsvatební přípravu. Svatební shromáždění je otevřeno veřejnosti, můžete se ho zúčastnit, začátek je v 15.00 hodin

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na ni pamatujete

-po bohoslužbách jsme zván do Kruhu k setkání, děkujeme za přípravu i příspěvky

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích a v 17.00 v Kruhu