21. června 2020

Milí bratři a sestry,

-je druhá neděle po svaté Trojici a také já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách

-dnes odpoledne ve 14 budou bohoslužby v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem dalším, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb zde v Miroslavi i v Moravském Krumlově.

-před týdnem jsme vykonali celocírkevní sbírku Solidarita sborů, vybrali jsme 2690 Kč, děkujeme vám za vaše pochopení pro sbory, které se dostávají do finančních problémů

Týden ve sboru

Úterý             9.00                         setkání maminek s br. farářem na farské zahradě,

                                                       při  nepříznivém počasí na faře

Středa           8.30  a v 10.00        RC Medvídek

                        18.00                         porada staršovstva

mimořádně ve středu a o hodinu dřív

Pátek             9.00                           Medvídkova kavárnička

-kdo je ochoten pomoci při práci na úpravě terénu podél kostela, domluvte se prosím s bratrem Mirkem Šimšou, děkujeme všem, kdo již pomohli, i vám, kteří jste ochotni pokračovat

-mám vyřídit pozdrav všem členům sboru od bratra faráře Pavla Kaluse

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme za ni

-mám radost, že vás po dlouhém čase mohu pozvat po shromáždění do Kruhu k rozhovoru a na občerstvení při kávě a čaji, které pro nás připravila sestra Jarmila Šimšová

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele.