28. června 2020

třetí neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-náš sbor dostal pozvání na slavnostní mši u příležitosti svátku Petra a Pavla, jimž je katolický chrám zasvěcen. Celebruje O. Josef Cikrle, bratr biskupa. Začátek je dnes v 18.00 hodin.

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkuji jemu i všem, kdo dnešní neděli jakýmkoliv způsobem slouží

-v pátek se konalo v Brně v Blahoslavově domě rozloučení se sestrou Silvou Hájkovou, maminkou sestry Ivy Ryšavé. Do Miroslavi jezdila i s manželem, proto si na ni jistě mnoho z vás dobře pamatuje. Paní Hájková zemřela ve věku 85 let po těžké nemoci. Celé rodině vyprošujeme Boží pokoj.

Ze staršovstva

Ve středu jsme se sešli na pravidelné poradě staršovstva. Hlavním bodem jednání byl rozhovor s bratrem Richardem Vlasákem, který se porady zúčastnil jako host. Bratr Vlasák bude v našem sboru vykonávat vikariát. Dověděli jsme se o jeho studiích v České republice, v Německu i ve Švýcarsku i o jeho činnosti pracovní. Věříme, že jeho vikariát v Miroslavi bude pro sbor i pro něj přínosem. Už nyní děkujeme rodině bratra Zdeňka Fajmona za nabídnuté ubytování bratra vikáře.

-Ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek a odpoledne 13.30 seniorky.

-Dětem začínají letní prázdniny. Děti i učitelé mají za sebou náročné období vzdělávání na dálku, přejeme jim, aby prožili krásné a úplně normální prázdniny.

-na nástěnce si můžete prohlédnout dotazník a výsledný graf, které naznačují, jak je na tom náš sbor v oblasti šetrného chování k přírodě. Na jeho základě jsme se stali Zelenou kapkou na mapě sborů ČCE. Výsledky by nás měly motivovat k vědomému šetrnému chování k přírodě.

-Děkuji vám za finanční podporu sboru v končícím prvním nelehkém pololetí roku. Díky vaší obětavosti sbor splnil všechny svoje závazky a zúčastnil se také všech celocírkevních sbírek. Děkuji také vám, kdo jste zvýšili svoje pravidelné příspěvky.

-zveme všechny na posezení do kruhu a děkujeme za přípravu

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele.