31. května 2020

Svatodušní neděle, bohoslužby jsou pouze v Miroslavi s VP

-varhanní doprovod Jana Šilhanová, děkujeme jí i všem dalším; dík také Liboru Drastíkovi za ostříhání šeříků a jaromíru Šimšovi a Jaroslavu Ryšavému za zahájení úprav pod chodník podél kostela, staršovstvo pověřuje bratra Šimšu koordinací další práce, obracejte se prosíme s nabídkou práce na něj;

-dnešní celocírkevní sbírka je určena Diakonii; dnes končí sbírka pro JJ, za vše vám děkujeme

-nabízíme sbírku kázání Ester Čaškové za 230 Kč

-RC Medvídek se sejde ve středu a v pátek v zahradě u kostela

-v pátek jsme se při pohřebním shromáždění rozloučili se sestrou Boženou Matyškovou, zemřela v neděli ve věku 97 let

Prosíme dodržujte hygienická opatření i po vyjítí z kostela, děkujeme

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět v Miroslavi na bohoslužbách v 8.30 hodin