7. června 2020

Neděle sv. Trojice 

-přivítání 

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme nejen jemu 

-RC Medvídek se sejde za pěkného počasí v zahradě u kostela ve středu a v pátek 

-dostali jsme pozvání na koncert S Komenským barokní Evropou, koná se dnes 18.00 v evangelickém kostele v Nosislavi , více najdete na nástěnce před kostelem 

-práce kolem kostela pokračují, děkujeme všem, kdo se už zapojili i vám, kteří o pomoci uvažujete, prosím domluvte se s bratrem Jaromírem Šimšou 

-děkujeme vám za vaše finanční dary pro JJ, sbírka probíhala po celý květen, celkem bylo vybráno a odesláno 23 620 Kč

-před týdnem, v neděli Svatodušní, jsme vykonali celocírkevní sbírku pro Diakonii, vybrali jsme 5 090 Kč. Děkujeme, že jste také na tuto sbírku štědře pamatovali. 

-za týden vykonáme sbírku solidarity sborů, je to opět celocírkevní sbírka 

-dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že pamatujete na náš sbor  

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích