9. února 2020

neděle Septuagessimae – 70 dní před Velikonocemi

Přivítání

Dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme jí i všem dalším, kteří jakýmkoliv způsobem dnes ve sboru pomáhají.

Dnes vás zveme do Kruhu, bratr farář nás seznámí s programem letošního farářského kurzu, začátek je v 17.00 hodin.

V úterý 4. 2. se konala pravidelná porada staršovstva:

Projednali jsme přehled hospodaření za rok 2019 a s radostí jsme přijali informaci, že hospodaření skončilo výsledkem +82 084 Kč.

Rozhodli jsme o odeslání 100 000 Kč na dluh u JJ.

Zabývali jsme se návrhem rozpočtu na rok 2020 také s ohledem na plánované akce, tj. dokončení skladiště a terénní úpravy kolem a oprava Kruhu.

Rozhodli jsme, že VSS se uskuteční 22. března 2020, kde bude hospodaření roku 2019 i rozpočet na letošní rok předloženo ke schválení.

Plánujeme besedu o financování sboru a církve na základě brožurky „5% a hlavu vzhůru“, kterou jste si již odnesli nebo odnesete k přečtení domů.

Potvrdili jsme termín zájezdu do Rané u Hlinska na neděli 26. dubna 2020, na nástěnce v kostele se můžete přihlašovat.

Týden ve sboru

Úterý                          9.00                            maminky s dětmi a farářem u Ryšavých v Suchohrdlech

Středa                         8.30 a 10.00                RC Medvídek                                                                                                            16.00                          biblická hodina dětí                                                                                                  17.00                           předkonfirmační příprava    

Čtvrtek                       9.30                            biblická hodina pro dospělé                                                                                       18.30                          pěvecký sbor

Pátek                          9.00                            Medvídkova kavárnička

Seznam celocírkevních sbírek na rok 2020, jak o nich rozhodl synod, je k nahlédnutí na nástěnce v kostele.

Na autobusový zájezd do sboru v Rané u Hlinska se můžete přihlašovat také na nástěnce v kostele.

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme vám, že sbor podporujete sbírkami, salárem i dary a věříme, že budete i v letošním roce štědří, vážíme si toho.

Zveme vás na posezení do Kruhu, děkujeme tentokrát mládeži za přípravu.

Za týden se sejdeme v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a ve 14.00 v Moravském Krumlově .