Nedělní škola

Obvyklý průběh nedělní školy

Děti odcházejí během bohoslužby po ohláškách z kostela do nedělní školy v presbyterně na faře. Tam se jim již věnují dva učitelé. Nedělní školu zahajujeme společnou písní (Slunce svítí) a po úvodním slovu, další písni a modlitbě se dělíme na dvě skupiny podle věku. Jedna skupina odchází do kanceláře, druhá zůstává v presbyterně. Učitelé dětem vyloží biblický příběh určený pro danou neděli (http://katecheze.evangnet.cz/aktualni-cyklus). Na závěr se obě skupiny opět spojí k přímluvné modlitbě, Modlitbě Páně a závěrečné písni (Milý Pane Bože).

Takto probíhá nedělní škola každou neděli ve školním roce s výjimkou mimořádných událostí a nedělí, kdy je vysluhována Večeře Páně. To se s dětmi scházíme již v 8:30 na faře a po probrání biblického příběhu se připojujeme k bohoslužbám v kostele ještě před vysluhováním Večeře Páně.

Učitelky nedělní školy

 • Daniela Bednaříková
 • Jana Michalová
 • Eva Ryšavá
 • Tereza Ryšavá
 • Jarmila Šimšová.

Probíraná témata

ve školním roce 2014-2015:

 • Církevní rok

Další sborová práce s dětmi

 • biblické hodiny nejmladších (předškolní a 1. třída ZŠ), mladších a starších dětí
 • konfirmační cvičení
 • vánoční hry
 • víkendy v kostele
 • pobyty na Blažkově
 • pečení chleba
 • výtvarná odpoledne

Konfirmační cvičení

Ve čtvrtek v 16.45 hodin se na faře schází přípravka na konfirmaci. Celé konfirmační vede pan farář. Obyčejně začínáme tím, že zpíváme píseň ze Svítá nebo jiného zpěvníku. Potom se zabýváme určitým tématem podle příručky Dvakrát měř, jednou věř. V této příručce jsou různé příběhy, úkoly, vysvětlení biblických příběhů a mnoho dalšího. Většinou čteme příběh z Bible a na jeho základě následně řešíme úkoly z naší příručky. Celé konfirmační končíme písní, která se nějak vztahuje k probíranému příběhu. V této době zrovna probíráme různé části Bible: Starý zákon, evangelia, epištoly a Skutky apoštolů.