Arménie očima Robiho Mahela

Stálicí mezi kruhovými pořady jsou cestopisné večery s Robi Mahelem. Vždy se těšíme, nejen my, tradiční návštěvníci Kruhu, ale také početná skupina těch, kteří si pořady pečlivě vybírají. Zklamán není nikdo. Díky panu Mahelovi jsme poznali nádhernou divokou arménskou přírodu, dověděli jsme něco o lidech, kteří žijí v horách, o jejich náročných životních podmínkách i o jejich kultuře.  Arménie, země s neuvěřitelně dlouhou křesťanskou tradicí a s velmi složitou politickou a hospodářskou současností, je velice krásná a turisticky ještě ne úplně objevená.

Arméni jsou si vědomi délky své křesťanské tradice a hrdě připomínají působení svatého Řehoře, stejně jako panovníka Tiridata. Důležitým letopočtem je rok 301, kdy se Arménie stala prvním křesťanským státem na světě. Křesťanství se zde vyvíjelo svébytným způsobem, křesťanská tradice se liší jak od tradice západní, římskokatolické, tak od východní, pravoslavné.

Nádherné fotografie nás doslova vtáhly do putování skupiny turistů, s nimiž jsme pozorovali stále se objevující horu Ararat – bájnou arménskou, stejně jako biblickou horu – která však neleží na území Arménské republiky!

Na jaře máme slíbeno další cestování, sledujte nabídku programů v Kruhu a neváhejte přijít.

Lia Ryšavá