13. prosince 2009

– přivítání

– bohoslužby v kaz.st. (MK, Li, Bo)

– Místo večerního programu v Kruhu jdeme všichni odpoledne do divadla. V kulturním domě v 16°° hodin bude brněnský herec Miroslav Gabriel Částek hrát divadelní hru „Boží domácnost se musí uklízet“ podle románu Bruce Marshalla „Plná slávy“. Jemně a vtipně nahlédneme do jedné skotské farnosti v první polovině minulého století. Obstojí kněz, obstojí farníci, uprostřed bouří tohoto neklidného světa? Dozvíme se odpověď dnes odpoledne od 16°° hodin v podání známého brněnského herce.

Počítejte, prosím, s tím, že naše dobrovolné vstupné musí pokrýt náklady tohoto představení. Děkujeme.

– v příštím týdnu:

v úterý:

od 9°° maminky u Drastíků

sestry seniorky od 13.00 do sborové kuchyňky „v pracovním“

v 15.30 bibl. hodina starších dětí

ve středu:

          17°° biblická hodina v Bohuticích

          20°° učitelé NŠ v presbyterně, příprava na ván. slavnost

ve čtvrtek: v 17°° biblická hodina dospělých

v pátek: ve 13°° mladší děti

v sobotu: od 9.30 zkouška dětské vánoční slavnosti

                v 19°° mládež

– Příští neděli 20.12. budou společné bohoslužby celého sboru s dětskou vánoční slavností od 9°° v Miroslavi.

– Ještě příští neděli odpoledne v 16°° hodin bude zde v kostele vánoční koncert Znojemského komorního orchestru. Počítejte příští neděli s touto sváteční nedělí.

– Bylo prodáno všech 100 ks kalendářů s obrázky starých pohlednic obcí znojemského okresu. Dávali jsme víc, než kolik kalendáře stály, proto byl do sborové pokladny manželi Bednaříkovými předán výtěžek 4.700,-Kč na opravu střechy kostela. Děkujeme jim i všem.

– Při příležitosti své diamantové svatby věnovali našemu sboru manželé Lerchnerovi  cca 3.800,- Kč na opravu naší střechy. Staršovstvo poslalo poděkování.

– Také všem vám, kteří jste zaplatili včas svůj pravidelný salár nebo jste dali mimořádný dar sboru, za vaši obětavost děkujeme. Těm, kteří jste letos ještě salár neplatili nebo chcete dát svůj vánoční dar, (mnozí tak děláváte právě v prosinci) takovou možnost připomínáme.Pravidelné povinné výdaje sboru jsou letos již vyrovnány, s plánovanou opravou střechy počítáme s vyššími výdaji na jaře. Připomínáme, že dar vyšší než 1000,- je možno odečíst od základu daně.

– stále jsou k dispozici EK 2010 a NKD 2010 po 80,-Kč

Do našich přímluvných modliteb zahrnujme sestry Martu Dočkalovou a Tonči Dobrovolnou, které leží v Domově odpočinku v Myslibořicích a není jim radostně.