Ukončení nedělní školy

https://picasaweb.google.com/miroslav.cce/PosledniNSVeSkolnimRoce

“Na poslední červnovou neděli se děti těší.To proto,že za několik dní nastanou dlouho očekávané letní prázdniny,ale také proto,že nedělní škola,kam po celý uplynulý školní rok každou neděli chodily,je zakončena slavnostně – sladkou zmrzlinou. Tentokrát jsem byl náhodou při tom a mohl tak vše zachytit fotografickým aparátem a být svědkem toho,že zmrzlina nakonec byla podmíněna soutěží v sestavování zlatých textů z probíraných úloh.Nechybělo při tom napětí,ale hlavně dobrá nálada a legrace. Všem dětem přeji pěkné prožití prázdnin,jejich učitelům děkuji za ochotu a obětavost věnovat se dětem,bratru faráři za biblický výklad a vedení přípravek.Všem přeji hezké dny odpočinku a načerpání nových sil,šťastný návrat ze všech cest a těším se na shledání se všemi po prázdninách zase doma.S pozdravem Ing.Jindřich Mach,kurátor.”