26. června 2011

Ohlášky na neděli první neděli po sv. Trojici – 26. června 2011:

–        Vítám Vás, bratři a sestry, hosty i domácí, na dnešních bohoslužbách v první neděli po svaté Trojici. V Heslech Jednoty bratrské je pro tuto neděli uveden i biblický verš z Listu Jakubova: „ Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jak 5, 16)

          Dnes se konají také pravidelné bohoslužby v Bohuticích  ve 13.30 hodin.

     Dnešní sbírka na „Fond solidarity sborů“  je celocírkevní . Děkujeme za vaši pomoc.

Večer se sejdeme v Kruhu už  17°° hodin! k nešporní pobožnosti a k „Hudbě a poezii  našich  domovů“. Prosím všechny, kteří jsou ochotni podílet se na programu, aby to po bohoslužbách sdělili.

          Sborový program v příštím týdnu:

Ø     poslední biblická hodina starších dětí v pondělí 14.45 hodin na faře

Ø    

Ø     v úterý od 9 hodin maminky s farářem u Bednaříků

Ø    

Ø     v úterý večer ve 20°° v Kruhu dohovor před Blažkovem

Ø    

Ø     klub maminek ve středu dopoledne v Kruhu od 9.00 hodin

Ø     sestry seniorky mají pravidelné setkání ve středu odpoledne ve 13.30 hodin v Kruhu

–          Minulý týden se sešlo staršovstvo, z jehož jednání sděluji:

Na faře byla dokončena oprava topení, osazeny nové dveře na dvůr a dokončeny  . zednické práce s opravami spojené. Děkujeme všem, kteří ke zdárnému průběhu veškerých prací přispěli.

Blíží se prázdniny, život ve sboru bude v prázdninovém režimu. Během dovolené bratra faráře (9. – 16.7. a 26.7. – 6.8.) bude kázat bratr vikář a dvakrát budou čtené bohoslužby, jako obvykle v 8.30 h;  v naléhavých situacích se obracejte na bratra vikáře nebo bratra kurátora, důležitá telefonní čísla najdete na nástěnce.

Staršovstvo přijalo pozvání do Nosislavi. V neděli 9. října 2011 si nosislavský sbor připomene 230. výročí založení sboru. Protože nosislavský sbor je náš sbor mateřský, rozhodlo staršovstvo, že letošní sborový zájezd bude do Nosislavi, a to na celonedělní program, abych si tak znovu připomněli, že jsme byli v minulosti po dlouhá desetiletí členové tohoto sboru ( od Tolerančního patentu až do postavení našeho kostela a následného osamostatnění), tedy  téměř 70 let. Přijměte prosím i vy pozvání na sborový zájezd do Nosislavi v neděli 9. října a pamatujte na to ve svých rodinných plánech.

Lia Ryšavá