Rozpis úloh v NŠ 2012 – 2013

Datum Název příběhu Skutky
2.9.2012 Evangelium se vydává do světa 1,1 – 14
9.9. Nejdřív svědkové příběhu 1,15 – 26
16.9. Letniční kázání 2,1 – 41
23.9. Když pracuje jméno 3,1 – 16, 4,1 – 22
30.9. Byli spolu, žili spolu 2,41 – 47; /4,23 – 37/
7.10. Ve všem společně 4,23 – 37 + 5,1 – 16
14.10. Zastavit kázání 5,17 – 42
21.10. Přes diakonii k dalšímu zvěstování 6,1 – 7
28.10. Komu se teď otvírají nebesa 6,8 – 7,2a. 48 – 60
4.11. Jak si vedlo evangelium v Samaří 8,1 – 25
11.11. Na cestě do Gazy 8,26 – 40
18.11. Vzkříšený Pán povolává Saula 9,1 – 31
25.11. Petr naveden ke křtu pohana 10,1 – 48 + 11,1 – 18
2.12. Petr velikonočně vysvobozen 12,1 – 24
9.12. Pavel vyslán z Antiochie 11,19 – 26; 13,1 – 52
16.12. Čím začíná naděje (Zjevení Janovo) Zj 2 – 3
23.12. Marie má dítě Lk 1-2
30.12. Nové nebe, nová země Zj 21 – 22
6.1.2013 Nejsme bozi! (evangelium v Lystře) 14,1 – 28
13. 1. Apoštolský sněm v Jeruzalémě 15,1 – 35
20.1. Do Makedonie, Pavle! 15,36 – 16,15
27.1. Díky komu padají pouta? 16,16-24+25-34
3.2. Šikanovaný apoštol se dovolává římského občanství (16,16-24)+16,35-40
10.2. Pobuřují celý svět! 17,1 – 15
17.2. Hledejte Boha, dokud blízko jest 17,16-33
24.2. Evangelium v Korintě 18,1 – 11
3.3. Evangelium a Gallio 18,12 – 22
10.3. Proti magii 18, 23 – 19, 22
17.3. Velká je Diana, větší je… 19,23 – 40
24.3. Probuzený Eutychos 20,1 – 12
31.3. Pavlovy dopisy: Boží bláznovství 1.Kor 1,18 – 31
7.4. Z vězení zní píseň o poníženém a vzkříšeném. Fp. 2, 1-18
14.4. Loučení v Milétu (20,17-37)
21.4. Agabus rýsuje cestu 21,1-15
28.4. Zatčení v Jeruzalémě 21,17 – 22,22
5.5. Před veleradou a v Cesareji 22,23 – 23,35
12.5. Odvolání k císaři 24,1 – 25,12
19.5. Řeč před Agrippou 25,13-26,32
26.5. Duch otroctví a duch synovství Ř 7 – 8; Gal 5,1 – 15
2.6. Ztroskotání na cestě do Říma 27
9.6. Zastávka na Maltě 28,1-10
16.6. Otevřený konec příběhu evangelia 28,11 – 31
23.6. Evangelium putuje k Lukášovi, Teofilovi i k nám