Nedělní škola 2012/2013

V letošním roce budeme pokračovat v cyklu úloh Pozvání na cestu. Čtvrtým a posledním dílem je kniha Skutky. Budeme tedy svědky toho, jak se evangelium začíná šířit do světa.

 Nedělní škola probíhá obvykle takto: děti odcházejí po ohláškách z kostela do nedělní školy v presbyterně na faře. Tam se jim již věnují dva učitelé Nedělní školy. Nedělní školu zahajujeme společnou písní (Slunce svítí) a po úvodním slovu, písni a modlitbě se dělíme na dvě skupiny podle věku. Tam dětem vyprávíme daný biblický příběh. Na konec se obě skupiny opět spojí k přímluvné modlitbě, Modlitbě Páně a závěrečné písni (Milý Pane Bože). Takto probíhá nedělní škola každou neděli ve školním roce, kromě mimořádných událostí a nedělí, kdy je vysluhována Večeře Páně. To se s dětmi scházíme již v 8:30 na faře a po probrání biblického příběhu se připojujeme k bohoslužbám v kostele.

V nedělní škole uvítáme všechny děti ve věku od 3 let do 14-15 let. Mladší děti mohou být v nedělní škole se svými rodiči, do té doby, než budou moct být v nedělce bez doprovodu.

Za učitele nedělní školy
Daniela Bednaříková