Konfirmační cvičení

V pravidelný čas se na faře schází přípravka na konfirmaci. Celé konfirmační vede pan farář. Obyčejně se začíná tím, že zpíváme píseň ze Svítá nebo jiného zpěvníku. Potom se zabýváme určitým tématem podle příručky Dvakrát měř, jednou věř. V této příručce jsou různé příběhy, úkoly, vysvětlení biblických příběhů a mnoho dalšího. Většinou čteme příběh z Bible a na jeho základě následně řešíme úkoly z naší příručky. Celé konfirmační končíme písní, která se nějak vztahuje k probíranému příběhu. V této době zrovna probíráme různé části Bible: Starý zákon, evangelia, epištoly a Skutky apoštolů.