Rubriky
Dění ve sboru

Dárkování 2015 – výsledek a velké poděkování

Děkujeme všem dárcům, při Dárkování 2015 jsme vybrali 30 275 Kč! Z toho odesíláme na školné pro Marii Namutebi do ostrovní části Ugandy 7 000 Kč (Adopce na dálku organizovaná Arcidiecézní charitou) a 23 275 Kč je určeno pro Domácí hospicovou péči při Oblastní charitě Znojmo na zakoupení polohovací postele. Jsme vděčni za přípravu dárků, pohoštění, účinkování v úvodním programu i velkou obětavost.

Rubriky
Ohlášky

29. listopadu 2015

Ohlášky na neděli 29. listopadu 2015

První adventní neděle, bohoslužby s VP

 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Litobratřicích

 

-dnes v 15.00 jsme všichni zváni na Dárkování, připravené dárky si můžete prohlédnout již po bohoslužbách nebo od 14.30. Děkujeme všem, kteří dárky vytvořili i těm, kteří vše připravili. Jak již bylo oznámeno, letos chceme kromě školného pro Marii Namutebi (Adopce na dálku) podpořit Domácí hospicovou péči při Oblastní charitě Znojmo.

 

Sborový program v týdnu

Úterý            16.30            biblická hodina pro začátečníky

19.00            porada staršovstva (potvrďte prosím svoji účast)

Středa           9.00               RC Medvídek

13.30            sestry seniorky

15.45            biblická hodina mladších dětí

16.45             biblická hodina starších dětí

Čtvrtek         9.30               biblická pro dospělé

17.00            konfirmační cvičení

Pátek            16.00            RC Medvídek zve na besídku s Mikulášem

18.30            zkouška zpěvu

Sobota          19.00            mládež

 

-Sbírka dnešní neděle je určena na podporu středisek Diakonie našeho seniorátu; dary vděčnosti při VP jsou určeny na potřeby sboru. Děkujeme vám za vaši obětavost.

 

-Jako každý rok i letos dostanou děti z NŠ při vánoční besídce, která bude třetí adventní neděli odpoledne, dárky. Pokud byste chtěli jejich pořízení finančně podpořit, můžete svůj příspěvek dnes i každou další adventní neděli předat sestře Evě Ryšavé, učitelce NŠ. Děkujeme vám.

 

-Dostali jsme pozvání na instalaci bratra faráře Pavla Kašpara, koná se za týden v neděli 6. prosince v 14.30 ve Znojmě v kostele sv. Václava (pozvánka je na nástěnce). Protože věříme, že řada z vás by se instalace ráda zúčastnila, nebude příští neděli plánovaná Hudba našich domovů, přesouváme ji na první neděli v novém roce.

 

-Děti jsou od začátku bohoslužeb v NŠ a přijdou až před VP.

Rubriky
Sborové listy

Advent 2015

Hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal
v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta … Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: „Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není.“

Evangelium podle Matouše, 2. kapitola

Sborový list – Advent 2015

Rubriky
Dění ve sboru

Příjem dárků na Dárkování

V pátek 27. listopadu 2015 budeme v Kruhu od 9:30 – 11 hod. a od 17 – 19 hod. přijímat rukodělné výrobky (textilní a dřevěné hračky a jiné užitečné předměty, adventní a vánoční dekorace, šperky z korálků a další) a domácí produkty (zavařeniny, sirupy, čaje, sušené ovoce, perníčky, vánoční cukroví, ovoce, zeleninu v dárkovém balení) pro Dárkování 29. listopadu. Organizátoři se těší na Vaše dárky a Vaši účast.

 

Rubriky
Dění ve sboru Medvídek

Seminář SCIO: Jak se učit s dětmi

Ve středu 25.11. od 17-20 hodin se v RC Medvídek uskuteční seminář společnosti SCIO s názvem Jak se efektivně učit s dětmi. Na přednášku je třeba se přihlásit. Srdečně zveme.

Seminář_efektivní_učení

Rubriky
Dění ve sboru Medvídek

Pletení adventních věnců

Srdečně zveme na pletení adventních věnců v úterý, 24. listopadu 2015 od 17-19 hodin. Bližší informace v pozvánce: Pletení adventních věnců

Rubriky
Dění ve sboru

Dárkování

 

 Zveme Vás, na již tradiční charitativní akci, První adventní neděli 29. listopadu 2015 od 15 hod. do našeho evangelického kostela.

 Vystavené dárky v kostele budou k prohlédnutí od 14:30 hod., získat je můžete po úvodním programu za dobrovolný příspěvek, jehož minimální výše je u výrobku doporučena.

I letos chceme tímto způsobem získat peníze na uhrazení školného pro dívku Marii Namutebi, žijící v ostrovní části Ugandy (Adopce na dálku)  a ještě bychom rádi přispěli na zakoupení polohovací postele, která bude zapůjčována dle potřeby do rodin přes Domácí hospicovou péči při Oblastní charitě Znojmo.

Pro zmíněné odpoledne budeme přijímat od dobrovolníků rukodělné výrobky (textilní a dřevěné hračky a jiné užitečné předměty, adventní a vánoční dekorace, šperky z korálků a další) a domácí produkty (zavařeniny, sirupy, čaje, sušené ovoce, perníčky, vánoční cukroví, ovoce, zeleninu v dárkovém balení) již v pátek 27. 11. v Kruhu (přilehlý sálek u evangelického kostela) od 9:30 – 11 hod. a od 17 – 19 hod.

Připojte se k této akci svojí tvořivostí, nápaditostí a ochotou pomoci, kde je třeba a udělejte si tím i sami radost.

Přijďte se na První advent naladit a inspirovat pro dávání dárků lidem kolem nás, ale i těm vzdáleným a potřebným.

 

 

 

Rubriky
Ohlášky

8. listopadu 2015

  1. neděle po sv. Trojici

-v 10.00 jsou bohoslužby také v Litobratřicích a v Bohuticích

-nešpor ani kruh dnes nebudou

-včera se v Brně konal konvent našeho seniorátu, o výsledku voleb představitelů seniorátu budeme informováni později

Na pravidelné poradě staršovstva byla vybrána stavební firma Dominantplast z Hustopečí, která podala nejnižší cenovou nabídku. Firma zahájí stavební práce na rekonstrukci fary na začátku roku 2016. Aby mohla rekonstrukce zdárně začít, je nutno vyklidit faru. Na nástěnce bude uveřejněn seznam věcí, které nabízíme k rozebrání. Prosím věnujte mu pozornost a v případě zájmu se obraťte na bratra kurátora. V této souvislosti vám opět nabízíme k rozebrání knihy, které jsou v majetku sboru několikrát, knihy jsou vystaveny pod kruchtou.

Staršovstvo rozhodlo, že cílem Dárkování 2015, které se koná 29. 11., se stane, kromě podpory Adopce na dálku, Domácí hospicová péče; chceme se podílet na zakoupení elektrického polohovacího lůžka, které charita zapůjčuje domů klientům.

Staršovstvo schválilo text ankety, který bude k dispozici všem členům sboru, aby mohli vyjádřit své názory na práci staršovstva, počet členů staršovstva i očekávání, která mají. Anketa je anonymní, vyplněné listy vkládejte do krabice pod kruchtou do konce roku. Anketa bude poté vyhodnocena a sbor bude s jejími výsledky seznámen.

Blíží se konec roku, proto vám připomínáme placení saláru a všem, kteří už tak učinili, děkujeme.

Sborový program v týdnu

středa                       9.00 RC Medvídek

15.45 a 16.45 biblické hodiny dětí

  1. 00 kroužek učitelek NŠ

čtvrtek                                   9.30 biblická hodina pro dospělé 

17.00 konfirmační cvičení

pátek                         16.00 Medvídkova výtvarná dílna

                                   18.30 zkouška zpěvu

mládež se tentokrát sejde v neděli v 14.30 na Třináctkách u Michaely Ryšavé

 

V příštím týdnu, od 11. do 15. 11., se v Brně v Blahoslavově domě koná Bienále pro Diakonii, více informací najdete na nástěnce.

Po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu nejen k besedě a občerstvení, ale zejména proto, abychom se mohli společně podívat na fotografie z minulých ročníků Dárkování a inspirovat se na ročník letošní. Děkujeme za přípravu prezentace fotografií Ivě Ryšavé a její rodině.

-vyslání dětí do NŠ

Rubriky
Rozpisy

listopad – prosinec 2015

rozpis 11 – 12

Rubriky
Ohlášky

1. listopadu 2015

Srdečně vás všechny vítám na bohoslužbách 22. neděli po svaté Trojici.

Bohoslužby se dnes budou konat v 10°° v Litobratřicích a ve 14°° v Troskotovicích.

Dnes v 16.00 se v našem kostele koná děkovná bohoslužba, při níž chceme poděkovat za život zesnulého Pavla Krbálka; po bohoslužbě, kterou vykoná náš bratr farář, jsme zváni do Kruhu ke zhlédnutí obrazů Pavla Krbálka a k přátelskému setkání.

Sborový program v týdnu

úterý od 9°° setkání maminek s farářem u Sterziků

16.30 biblická hodina pro začátečníky

19.00 porada staršovstva v Kruhu

středa 9.00 RC Medvídek

13.30 seniorky

15.45 a 16.45 biblické hodiny dětí

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé

17.00 konfirmační cvičení

pátek 16.00 Medvídkova výtvarná dílna

18,30 zkouška zpěvu v Kruhu

sobota 19.00 mládež

V sobotu 7. listopadu se v Brně koná konvent brněnského seniorátu, za náš sbor se účastní konventuálové Jiřina Uhříková a Jaroslav Ryšavý, a br.fr.David Sedláček.

Od pátku do neděle (6. – 8. 11.) jsou do Plzně zváni učitelé/ky NŠ, z našeho sboru se zúčastní Jarmila Šimšová a Daniela Bednaříková.

Dostali jsme pozvání na besedu O hazardu a jeho nebezpečí, která se koná v pondělí 2. listopadu 2015 v 18.00 ve Středisku volného času v Miroslavi na Kostelní ulici.

V této souvislosti si vám dovolujeme připomenout, že v sobotu 7. 11. se koná referendum o zákazu hazardu v našem městě.

Blíží se konec kalendářního roku, chci upozornit a že je možné udělat změny v odebírání církevního tisku. Prosím,kdo z vás uvažujete o nějaké změně ,během listopadu mi to dejte vědět.V prosinci budu vybírat předplatné. K dispozici jsou tyto časopisy: ČESKÝ BRATR, KOSTNICKÉ JISKRY, PROTESTANT a pro mládež NOTA NEBE.

K příštím bohoslužbám se sejdeme za týden v neděli 8. listopadu v 8.30

Rubriky
Dění ve sboru Medvídek

Beseda o hazardu

Zveme Vás na besedu o hazardu a jeho nebezpečí, která se bude konat ve Středisku volného času Miroslav v pondělí 2. listopadu od 18 hodin. pozvánka

Rubriky
Dění ve sboru

Děkovná bohoslužba

Zveme vás na děkovnou bohoslužbu za život Pavla Krbálka, bude se konat v neděli 1. 11. 2015 v 16.00 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi. Po ní budeme v Kruhu při vernisáži obrazů vzpomínat na autora.

Rubriky
Ohlášky

18. října 2015

  1. neděle po Trojici

-přivítání

-bohoslužby s VP jsou v 14.00 v Moravském Krumlově

-dnes vás zveme do Kruhu na besedu o referendu proti hazardu v Miroslavi, hovoří Aleš Bednařík, kruh začne v 17.00 hodin

-poděkování za celocírkevní sbírku na sociální a charitativní pomoc – 2041 Kč

a za sbírku vděčnosti při VP, která byla určena na potřeby sboru – 4 495 Kč

-mládež se účastní podzimní školy mládeže v Heršpicích

Sborový program v týdnu

úterý                         9.00 setkání maminek s farářem u Sedláčků

středa                       9.00 RC Medvídek

13.30 seniorky

15.45 biblická hodina mladších dětí, 16.45 starších dětí

čtvrtek                     17.00 konfirmační cvičení

pátek                        16.00 Medvídkova výtvarná dílna

18.30 zkouška zpěvu

sobota                      19.00 mládež

-Příští neděli se sejdeme v 8.30 při bohoslužbách.

-Jak už bylo oznámeno, v neděli 1. listopadu v 16 hodin se v našem kostele uskuteční děkovná bohoslužba s poděkováním za život pana Pavla Krbálka a poté jsme do Kruhu zváni na výstavu jeho obrazů; pozvánky jsou připraveny na stolečku pod kruchtou, vezměte si je pro sebe i své přátele. Na bohoslužbu i do Kruhu zveme také veřejnost.

-Prosíme vás, abyste dnes po poslední písni ještě zůstali na svých místech a vyslechli od bratra faráře a sestry Rut Vesecké informace o rekonstrukci fary a o jednání v ÚCK v Praze a o tom, jaké finanční zdroje jsou na rekonstrukci přislíbeny a co se očekává od sboru. Přehled o tom, co již pro rekonstrukci fary bylo vykonáno a co nás v nejbližší době čeká, najdete na nástěnce.

-vyslání dětí do NŠ

Rubriky
Ohlášky

11. října 2015

Milí bratři a sestry,je devatenáctá neděle po svaté Trojici,neděle Díkčinění a já Vás vítám při těchto bohoslužbách. Zvláště pak vítám naše milé hosty br.faráře  Jakuba Kellera a členy sboru z Horní Čermné. Máme radost z toho,že jsme mohli společně slavit večeři Páně.Přejeme Vám pěkný zbytek návštěvy našeho sboru a pěkné zážitky ze všech míst,která  ještě na své cestě navštívíte.. Dnes se budou konat v našem sboru v 10. hodin dopoledne čtené bohoslužby v Litobratřicích a bohoslužby s večeří Páně v Bohuticích.V podvečer jsme srdečně zváni v 17.hodin k nešporním  bohoslužbám s hostem far.Petrem Tureckým, který bude poté hovořit v Kruhu o malíři Petru Brandlovi.

Na pravidelné poradě staršovstva konané v úterý- byla sepsána nabídka výběrového řízení na opravu fary a bylo rozhodnuto, které firmy budou neprodleně obeslány

-rozhodli jsme, že v neděli 1. listopadu v 16.00 bude v našem kostele vzpomínková bohoslužba s poděkováním za život bratra Pavla Krbálka, malíře a sochaře, a po ní se uskuteční v Kruhu vernisáž jeho obrazů. Na obojí bude pozvána i veřejnost.

-přijali jsme informaci o výsledku obou materiálních sbírek pro uprchlíky a všem vám za vaši velkou pomoc děkujeme; ilustrativní foto z uprchlického tábora, kam naše druhá sbírka směřuje, je na nástěnce

-rozhodli jsme, že sbírka na Jubilejní toleranční dar se bude v našem sboru konat 25. října.

V týdnu se budou konat tato setkání

V pondělí – RC Medvídek zve nejen děti na scénické čtení z knihy Flouk a Líla, tento pořad je další ze setkání Celé Česko čte dětem a je otevřen veřejnosti, začátek je v 16.00 v kostele.

Ve středu –  dopoledne se schází RC Medvídek, odpoledne mají obě skupiny dětí biblické hodiny a na večer připravilo RC přednášku pro rodiče, více čtěte na nástěnce

Ve čtvrtek konfirmační cvičení je v 17.00 a ve 20.00 výjimečně kroužek učitelek NŠ

V pátek – v 16.00 zveme děti do Medvídkovy výtvarné dílny, v 16.30 je biblická hodina pro začátečníky, v 18.30 zkouška zpěvu a ve 20.00 setkání střední generace u Sedláčků

Na víkend mládež odjíždí na školku mládeže do Heršpic

Za týden, v neděli 18.října se sejdeme na bohoslužbách v 8.30 zde v kostele a v 17.00 po nešporu bude v Kruhu hovořit Aleš Bednařík o připravovaném referendu proti hazardu v Miroslavi a vysvětlí vše, co by nás mohlo a mělo zajímat.

Sbírka dnešní neděle je celocírkevní a je určena na sociální a charitativní pomoc, vaše dary sboru při VP vkládejte do pokladničky kostelíček, děkujeme.

Po bohoslužbách jsme zváni na posezení s našimi hosty do Kruhu a je připraveno občerstvení. Děkuji všem kdo se na jeho přípravě podíleli.

Rubriky
Dění ve sboru Medvídek

Divadlo pro děti v RC Medvídek

Srdečně zveme na divadelní představení knihy Flouk a Líla, které se uskuteční v pondělí, 12. října v 16 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi. Herci Alan Novotný a Markéta Lánská (opět z projektu Listování) nám zahrají přečtou a zahrají pohádku o kouzelném kocourovi a počítačové myši, kterou pro děti napsala znojemská autorka Petra Dvořáková.

pozvánka