Setkání maminek s nejmenšími dětmi

Schůzky maminek s nejmenšími dětmi jsou pravidelnou součástí sborové práce. Maminky se schází s bratrem farářem po domácnostech jednou za čtrnáct dní. Letos společně čteme Skutky apoštolské. Zajímá nás situace a život prvotní církve, ale také se bavíme o tom, co nás oslovuje a inspiruje nebo čemu nerozumíme. K našim sejitím patří také modlitba a zpívání s kytarou ze zpěvníků Svítá. Během programu si děti většinou pěkně pohrají, případně s námi zazpívají písničku. My je přitom nemusíme napomínat, aby byly tiše. Důležitým bodem našich schůzek je i obyčejný rozhovor nad každodenními věcmi. Káva, čaj a něco na zub zpříjemňují naše setkání.

Schůzky se konají v přátelském domácím prostředí. Termín a místo dalšího setkání je domlouváno na schůzkách. Nyní se zpravidla scházíme v v pátek, od 9 do 11 hodin. O další schůzce se informujte u bratra faráře, Daniely Bednaříkové nebo se podívejte do ohlášek.

Setkání maminek nejsou omezena ani věkem, přítomností dítěte (chodí i maminky, které mají odrostlejší děti), ani členstvím ve sboru. Rády mezi sebou uvítáme nové maminky!