Online bohoslužby

K bohoslužbám se nyní fyzicky nescházíme. Všechny aktivity sboru probíhají v online prostředí. Zveme ke sledování online bohoslužeb, které jsou dostupné každou neděli na našem youtube kanálu.

Dál zveme na biblickou hodinu (každé úterý od 20h).

Evangelická církev Miroslavi

Lorem ipsum je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek grafických návrhů. Lipsum tak pracovně znázorňuje text v ukázkových maketách předtím, než bude do hotového návrhu vložen smysluplný obsah.