Školné Marie Namutebi

Jelikož se tradiční „Dárkování“ v tomto roce nekoná, pořádáme mimořádnou sbírku na projekt Adopce na dálku, konkrétně na školné Marie Namutebi, dívky žijící v ostrovní části Ugandy. Více informací o této naší dlouhodobé iniciativě najdete na samostatné stránce.

Přispět můžete buď bankovním převodem (zpráva pro příjemce: adopce, číslo bankovního účtu sboru: 1582635309/0800), nebo osobně bratru Vlastimilu Férovi. Sbírka potrvá do 6. prosince.

Bude-li výtěžek vyšší než náklady na Mariino vzdělání, pošleme zbylé peníze na původní plánovaný cíl letošního Dárkování, znojemskou charitu, …

Celý článek →

Aktivita mládeže 2020

Mládež se v posledním zhruba roce nescházela k pravidelným setkáním a i většina seniorátních akcí – školka na jaře i na podzim 2020 a Sjezd mládeže byly z důvodu epidemiologické situace zrušeny. Naštěstí léto zůstalo relativně bez omezení a tak jsme se přece jenom na několika akcích setkali (brigáda Kunvald, Blažkovské tábory, Lesem, festival Jimramov) nejen se seniorátními příslušníky. Teď na podzim jsme se účastnili Somácko/Semáckých online voleb a tři z nás byli zvoleni pro práci v SOM.

Nový SOM …

Celý článek →

Online bohoslužby + Virtuální káva

Po online bohoslužbách tuto neděli, ke kterým srdečně zveme, bude možné se připojit k neformálnímu online setkání pro zájemce. Adresa je: https://meet.vpsfree.cz/VirtualniKruh a očekáváme, že se tam setkáme okolo 9:30. Vzhledem k tomu, že tento čas nebyl oznámen včas dopředu a díky tomu, že bohoslužby je možné si pustit v neděli kdykoli během dne, omlouváme se všem, kdo to zjistíte pozdě.

Bohoslužby budou zveřejněny jako již dříve na youtube kanálu FS ČCE Miroslav.

Čtení pro potěchu duše

Miroslav, 21. 11. 2020

Úvod

Milí přátelé, sestry a bratři,

přiblížili jsme se k poslední neděli církevního roku. Někdo by řekl neděle jako neděle. Svým způsobem je to pravda. Ale i dělení času má svůj smysl. Dá nám to řád, orientaci, v toku času do života vstupují zastavení a my se můžeme ve svém běhu života zklidnit a chvíli přemýšlet, nechat se oslovit. Poslední neděle církevního roku má také svůj obsah, své téma. Jmenuje se neděle Krista krále. Je to relativně nový svátek a vzešel …

Celý článek →

Jana Kalusová 27. 12. 1930 – 20. 11. 2020

V pátek ráno zemřela sestra vikářka, jak jsme ji v Miroslavi říkali. V Miroslavi prožila 27 let a spolu se svým manželem Vladimírem zde věrně, trpělivě a laskavě sboru sloužila. I poté, když Kalusovi odešli do Brna, byla s naším sborem v písemném i telefonickém kontaktu. Vzpomínejme na ni s láskou. Zarmouceným rodinám jejích dětí – Pavlu Kalusovi, Martě Karfusové a Evě Tančevové – vyprošujeme pokoj a posilu od našeho nebeského Otce.

Čtení pro potěchu duše Miroslav, 6. listopadu 2020

Úvod

Milé sestry a bratři, dnešní kázání bratra vikáře zazní v neděli běhemonline bohoslužeb a vy můžete být při tom prostřednictvím tohoto dopisu.Kázání bratra vikáře je založeno na slovech apoštola Pavla křesťanům, kteříse cítili být otřeseni ve své víře smrtí svých blízkých, bratří a sester a taktéžtím, že svět zůstává pořád stejný, stejně temný, stejně jakoby opuštěn Bohem.Děkujeme za zpětnou vazbu na online bohoslužby i na dopisy. Slyšelijsme kladné, vděčné ohlasy. Snažíme se dělat všechno nejlépe s technikou,kterou máme k dispozici. …

Celý článek →

Informace o sbírkách ve FS ČCE v Miroslavi na podzim 2020

Bratři a sestry, také v době, kdy je sborový život utlumen a nemůžeme se zúčastňovat bohoslužeb v kostele, je třeba udržet provoz sboru. Platíme pravidelně účty za energie. Odvádíme pravidelné povinné platby na provoz celé církve a brněnského seniorátu. Měli bychom udržet v chodu i provoz sbírek. Některé jsou celocírkevní. Prosíme věnujte sbírkám svou pozornost. Běžné sbírky během roku na potřeby sboru představují významnou část rozpočtu, výpadek sbírek při absenci nedělních shromáždění by mohl na konci roku ovlivnit výsledek hospodaření. Pokud byste …

Celý článek →

Dopis pro potěchu duše Miroslav, 31. října 2020

ÚvodMilé sestry, milí bratři, přátele, dostáváte dopis, kterým chceme udržet vzájemný kontakt. Vedle telefonu a internetu je to další možnost.V dopise najdete mé kázání, které zazní v rámci online bohoslužby. Inspiroval jsem se tentokrát textem z Izajáše. Na Izajáše jsem narazil, když jsem listoval Biblí a pročítal si své starší články a biblické úvahy. Ten úryvek z Izajáše mě oslovil v souvislosti se situací, kterou nyní prožíváme. A tak doufám, že i vás může oslovit.Chtěl bych také zmínit Den reformace, …

Celý článek →

Sborový život v nejbližších týdnech

1. Bohoslužby v Miroslavi, v Bohuticích a v Moravském Krumlově se až do odvolání nekonají.

Připravujeme bohoslužby on-line, které budou k dispozici každou neděli od 8:30 na internetu.

Internetový odkaz na bohoslužby bude zveřejněn na těchto webových stránkách sboru, případně na webových stránkách www.evangnet.cz. Příprava on-line bohoslužeb bude probíhat během tohoto týdne. Kázat by měl bratr vikář Richard František Vlasák.

2. Křestní bohoslužba, která se měla konat tuto neděli 18. října v Moravském Krumlově, je odložena na nejbližší možnou dobu.

3. Biblická hodina pro mladší děti se zatím …

Celý článek →