19. listopadu 2017

Dvacátá třetí neděle po sv. Trojici

Pozdrav

Dnes se konají bohoslužby v 10.00 v Litobratřicích a jak už bylo ohlášeno, jsou to poslední bohoslužby v litobratřické modlitebně, ve 14.00 se sejdou bratři a sestry v Moravském Krumlově

Nešpor ani Kruh se dnes nekonají

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích

Bratra farář vykonal dvě pohřební shromáždění – v pátek jsme se v Bohuticích rozloučili s bratrem Milanem Novákem a v sobotu v Miroslavi se sestrou Zdenkou Chaloupkovou. Zarmouceným rodinám vyprošujeme Boží milost, lásku a pokoj.

Týden ve sboru

Středa 9.00 RC Medvídek

13.30 seniorky

Čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé

18.30 zkouška pěveckého sboru

Pátek 16.00 Medvídkova výtvarná dílna

Sobota od 9 hod budou děti s učitelkami NŠ,případně s rodiči péct perníčky na Dárkování.Je dobré vzít s sebou těsto,vál,váleček, vykrajovačky, bramborový guláš na oběd a dobrou náladu. Mohou se připojit i zájemci,kteří nenavštěvují NŠ. Srdečně zveme ke společnému dílu.

Již dnes je možno zakoupit si Evangelický kalendář za 110 Kč a čtení Na každý den za 105 Kč; pokud jste si objednali Meditace 2018, můžete si je také vyzvednout. Dnes vše u sestry Lii Ryšavé po bohoslužbách.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám za vaši obětavost, za salár i dary pro sbor.

Po bohoslužbách jsme zváni k posezení v Kruhu s prezentací s předchozích ročníků Dárkování.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele