17. září 2017

 čtrnáctá neděle po svaté Trojici

-pozdrav

-dnes se konají bohoslužby ještě v 10. 00 v Litobratřicích a ve 14.00 v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme jí i všem, kteří se na přípravě bohoslužeb v našem kostele i v kazatelských stanicích podílejí

-zvu vás do Kruhu na povídání a promítání obrázků z Blažkova z rodinné rekreace, z pobytu mládeže i seniorů, začátek je mimořádně už v 16.00, prosím všechny, kdo mají trička, linoryty, popř. další věcné připomínky, aby si je určitě přinesli

Z porady staršovstva:

-zabývali jsme se běžnými hospodářskými a finančními záležitostmi sboru

-seznámili jsme se s informacemi z ústředí církve, a to o postavení farářů ve sboru, o tomto bodu budeme ještě jednat na mimořádné poradě

-další podnět z ústředí se týká změny názvu naší církve, chtěli bychom o tomto jistě důležitém tématu hovořit i s vámi, a to v neděli 1. října v 16.00 v Kruhu, už nyní všechny zveme

-o změnách v Církevním zřízení, které se týkají drobných jazykových úprav v modlitbě Páně a vyznání víry budeme informování písemně

-staršovstvo dostalo podnět týkající se změny začátku bohoslužeb, a to na 9.00 hodin. Rozhodli jsme, že o tomto návrhu, který by posunul také začátek bohoslužeb v Litobratřicích a v Bohuticích budeme informovat v kazatelských stanicích, členy kazatelských stanic i vás všechny žádáme, abyste o této možnosti uvažovali, rozhodovat o ní budeme na výročním sborovém shromáždění

-Staršovstvo rozhodlo o konání letošního Dárkování, a to opět 1. adventní neděli, letos je to neděle 3. prosince. Chceme opět podpořit adopci na dálku, naším dalším cílem bude středisko Diakonie Mirandie v Brumovicích. Náš sbor je od jara „patronem“ tohoto střediska, bratr farář tam každý měsíc vykonává bohoslužbu, doprovodit ho mohou i další členové sboru. Díky Dárkování se sbor s Mirandií blíže seznámí a doufáme také, že klienti i pečovatelé z Mirandie k nám přijedou a poznají náš sbor.

-Připomněli jsme si také, že v letošním roce uplynulo již 50 let o postavení modliteben v Litobratřicích a v Moravském Krumlově, tato výročí si připomene fotografiemi na nástěnkách.

Týden ve sboru

Úterý                          9.00                 setkání faráře s maminkami a dětmi u Sterziků

Středa                        9.00                 RC Medvídek

Odpoledne zveme děti do biblických hodin

20.00               kroužek učitelek NŠ

Čvrtek                        16.00               Dílničky pro děti i babičky

Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru, děkujeme vám za vaši obětavost a připomínáme také platbu saláru. Po bohoslužbách jsme zváni na občerstvení do Kruhu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 zde v kostele, bude vykonán křest Matěje Žáka, syna Kataríny a Martina Žáka z Moravského Krumlova.