Ekumenické bohoslužby

Staršovstvo FS ČCE Miroslav vás zve na ekumenické bohoslužby do chrámu sv. Kunhuty v Hostěradicích v neděli 12. října 2014 v 17.00 hodin. Kázáním poslouží Mgr. David Sedláček, evangelický farář z Miroslavi. Bohoslužby se uskuteční za účasti katolických bratří a sester a zástupců Církve československé husitské z Brna u příležitosti 600. výročí obnoveného vysluhování sv. večeře Páně pod obojí způsobou v kostele, který byl kdysi utrakvistický.