Z porady 7. 10. 2014

-staršovstvo se zabývalo stavebními záležitostmi sboru, zejména dalším postupem při opravě fary a vzalo na vědomí stav sborových účtů

-rozhodlo o ukončení sbírky na opravu střechy fary k datu 12. 10. 2014 a současně děkuje všem dárcům

-staršovstvo navrhlo kandidáty do SR

-doporučuje poslech pořadů věnovaných 600. výročí znovu obnovení vysluhování pod obojí na Čs.rozhlase 3 Vltava

-zveme na ekumenické bohoslužby do Hostěradic 12. 10. v 17.00 (káže náš bratr farář) – domluva na dopravu po bohoslužbách

-celocírkevní sbírka Na charitativní a sociální pomoc a na potřeby sboru do kostelíčka; staršovstvo děkuje všem dárcům za obětavost