20. listopadu 2018

Firma OZVUK přijede zítra nainstalovat nové ozvučení kostela, práce zaberou dva dny, za ubytování techniků děkujeme Férům. Ozvučení bude nainstalováno na zkoušku a teprve budeme-li spokojeni, dojde k zaplacení. Věnujte prosím pozornost kvalitě zvuku.

Připomínáme dveřníkům, že jejich úkolem je nejen předávání rozpisů přítomným v kostele, ale také jejich předání bratru farář, aby je mohl předat v kazatelské stanici, jede-li do Bohutic, pak potřebuje také 7 kusů pro členy z Moravského Krumlova.

V březnu 2019 se budou konat volby do staršovstva, na poradě jsme navrhli několik z vás jako členy volební komise, aby bylo možné v klidu shromažďovat jména kandidátů do nového staršovstva. Jména členů komise budou uvedena na nástěnce, na ně se obracejte se svými návrhy..

Sestra farářka Marta Sedláčková bude mít ve Znojmě ve Václavské kapli instalaci v neděli 9. prosince 2018 odpoledne, máme z toho radost a jistě řada z nás do Znojma pojede.

Bratr Martin Lacina se obrátil na staršovstvo se sdělením, že v kostele je málo zpěvníků a že by se měly dokoupit. Staršovstvo další zpěvníky nepořídí, Evangelických zpěvníků je v kostele a v Kruhu dostatek, Dodatků je skutečně méně, obojí však stačí pro hosty bohoslužeb i pro ty, kdo zpěvník zapomněli doma. Doporučujeme místním, aby chodili do kostela se zpěvníkem. Dalším důvodem, proč zpěvníky nekoupíme je skutečnost, že Dodatky již delší dobu nejsou na skladě, novém zpěvníky by měli snad během dvou let vyjít.