25. listopadu

poslední neděle církevního roku

-přivítání

-v 10. 00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kdo se podílejí na průběhu a přípravě bohoslužeb

-nešpor ani Kruh dnes nebudou, mládež se sejde dnes v 15.00 na Třináctkách

-v sobotu se v Brně v Blahoslavově domě konala presbyterní konference, na téma Večeře Páně s dětmi hovořila sestra farářka Radmila Včelná. Z našeho sboru se zúčastnily tři sestry.

-v úterý se uskutečnila mimořádná porada staršovstva, z jednání sdělujeme:

Firma OZVUK přijede zítra nainstalovat nové ozvučení kostela, práce zaberou dva dny, za ubytování techniků děkujeme Férům. Ozvučení bude nainstalováno na zkoušku a teprve budeme-li spokojeni, dojde k zaplacení. Věnujte prosím pozornost kvalitě zvuku.

Připomínáme dveřníkům, že jejich úkolem je nejen předávání rozpisů přítomným v kostele, ale také jejich předání bratru farář, aby je mohl předat v kazatelské stanici, jede-li do Bohutic, pak potřebuje také 7 kusů pro členy z Moravského Krumlova.

V březnu 2019 se budou konat volby do staršovstva, na poradě jsme navrhli několik z vás jako členy volební komise, aby bylo možné v klidu shromažďovat jména kandidátů do nového staršovstva. Jména členů komise budou uvedena na nástěnce, na ně se obracejte se svými návrhy.

Kniha motliteb je 130,-Kč.

Sestra farářka Marta Sedláčková bude mít ve Znojmě ve Václavské kapli instalaci v neděli 9. prosince 2018 odpoledne, máme z toho radost a jistě řada z nás do Znojma pojede.

Bratr Martin Lacina se obrátil na staršovstvo se sdělením, že v kostele je málo zpěvníků a že by se měly dokoupit. Staršovstvo další zpěvníky nepořídí, Evangelických zpěvníků je v kostele a v Kruhu dostatek, Dodatků je skutečně méně, obojí však stačí pro hosty bohoslužeb i pro ty, kdo zpěvník zapomněli doma. Doporučujeme místním, aby chodili do kostela se zpěvníkem. Dalším důvodem, proč zpěvníky nekoupíme je skutečnost, že Dodatky již delší dobu nejsou na skladě, novém zpěvníky by měli snad během dvou let vyjít.

Týden ve sboru

Středa                                      9.00                            RC Medvídek

Odpoledne biblické hodiny dětí.

Čtvrtek                                    9.30                            biblická hodina pro dospělé

18.30                          zkouška zpěvu

20.00                           kroužek uč.NŠ

Pátek                                       9.00                            Medvídkova kavárnička

V pátek dopoledne v 9 – 11 hodin a odpoledne v 17 – 19 hodin vybíráme v Kruhu dárky na Dárkování. Děkujeme všem, kteří je připravují a také těm, kdo jsou ochotni zapojit se do služeb v pátek, v sobotu při instalaci dárků i v neděli při vlastním Dárkování. Připsat se ještě můžete na nástěnce. Dárkování se uskuteční v neděli odpoledne v 15.00 hodin, podrobnosti jsou na plakátech.

-Manželé Zezulovi nabízejí k pronájmu na dva roky byt vedle našeho sborového bytu nad bývalou spořitelnou. Byt bude volný od 1. 1. 2019, další informace vám poskytne sestra Milada Zezulová.

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu na občerstvení

-dnešní sbírka je určena pro potřeby sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete na modlitbách i finančními dary a salárem