24. května 2020

neděle Exaudi – Vyslyš mne, Hospodine (Ž 27)

-přivítání

-bohoslužby jsou také v Bohuticích

  • na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také za služby všem dalším
  • -NŠ se koná ve stanu za kostelem, 26. 5. se sejdou maminky s farářem v 9.00 u Ryšavých v Suchohrdlech
  • -dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, do pokladničky můžete vkládat dary na JJ
  • Ze staršovstva: VSS se uskuteční 20. 9. 2020; od 1.10.2020 bude u nás vykonávat viakriát bratr Richard Vlasák,; na základě výzvy jsme zapsali sbor do mapky Zelená kapka-tj. sor se vstřícným přístupem k ochraně životního prostředí a jejího respektování jako Božího stvoření; pokračujeme ve sbírání hliníku – v minulém týdnu jsme za něj získali 380 Kč; v sobotu 30. 5. se koná brigáda u kostela; RC Medvídek zahájí setkávání od 3. 6. v zahradě u kostela; VP na Svatodušní neděli bude vysluhována pouze kalíšky; svatodušní celocírkevní sbírka je určena na Diakonii; 30. 6. naposledy sbírka na JJ; J. Doubrava a J. Ryšavá končí s přípravou rozpisů, velmi děkujeme a pověřujeme tím Janu Sterzikovou ; staršovstvo děkujeme sestře Janě Ryšavé za dlouholetou varhanickou službu a předává jí písemné poděkování