19. května 2020

– poděkování bratru Jiřímu Doubravovi a sestře Janě Ryšavé za dlouholeté připravování rozpisu, služby se od června ujmou Jana a Daniel Sterzikovi

-písemné poděkování staršovstva sestře Janě Ryšavé za mnohaletou službu varhanickou

– zahájení pravidelných schůzek RC Medvídek od 3. 6. 2020 a setkání maminek s farářem 26. 5. 2020

-zápis sboru do mapky Zelená kapka – sbor se vstřícným přístupem k ochraně přírody a jejího respektování jako Božího stvoření

-VSS se uskuteční 20. září 2020

-od 1. října 2020 bude naším vikářem bratr Richard Vlasák, se staršovstvem se setká na poradě 24. 6. 2020

-31. května 2020 je Neděle svatodušní s vysluhováním svaté Večeře Páně. Vysluhování bude pouze kalíšky a s respektem k platným omezením, jak doporučuje vedení naší církve. Celocírkevní sbírka v neděli svatodušní je určena Diakonii, do kostelíčka bude poslední možnost vložit dar pro JJ.

-staršovstvo rozhodlo uskutečnit brigádu na úpravu prostranství kolem kostela v sobotu 30. 5. 2020