26. ledna 2020

Ohlášky na neděli 26. ledna 2020

třetí neděle po Zjevení Páně

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

– zveme vás do Kruhu, naším hostem je bratr farář Josef Dvořák z Hostěradic, bude hovořit o své cestě do Říma, program začíná v 17.00 a je s promítáním fotografií

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme jí i všem, kteří dnes slouží

Týden ve sboru

Středa                                   8.30 a 10.00                                    RC Medvídek

Čtvrtek                                  18.30                                                pěvecký sbor

Pátek                                     9.00                                                  Medvídkova kavárnička

V pondělí odjíždí bratr farář na farářský kurz, proto se nekonají biblické hodiny.

Bratru faráři přejeme krásný a podnětný pobyt v Praze.

– dnes je poslední možnost připojit se ke sbírce na pomoc uprchlíkům na ostrově Lesbos v Řecku; o dobrovolné sbírce najdete více informací na letáčku nad pokladničkou i na nástěnce, děkujeme vám, že pamatujete na potřebné a svým darem pomůžete práci naší diakonie i Lékařům bez hranic

-chrámová sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme vám

-příští neděli vykonáme celocírkevní sbírku určenou na křesťanskou službu naší církve

-po bohoslužbách vás zveme jako každou neděli k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi