19. ledna 2020

druhá neděle po Zjevení Páně

Přivítání

Dnes ve 14.00 jsou čtené bohoslužby v Moravském Krumlově.

Dnes v 17.00 jsou v našem kostele ekumenické bohoslužby, káže bratr Josef Dvořák, katolický farář z Hostěradic, společně slouží také náš bratr farář a bratr farář Pavel Merta z miroslavské farnosti. Jako každý rok, i letos bychom po bohoslužbách ještě rádi poseděli v Kruhu, na pohoštění se domluvíme po bohoslužbách.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér , děkujeme také všem, kdo pomáhají u nás i v MK.

Dnes je bratr farář hostem v Břeclavi, kde káže a má přednášku o islámu.

Oznamujeme následující zprávu rodiny br. prof. Petra Pokorného: „Se zármutkem oznamujeme, že ve věku 86 let zemřel po krátké nemoci v sobotu 18. ledna 2020 Petr Pokorný, dlouholetý profesor Nového zákona Evangelické teologické fakulty UK. Rozloučení se koná ve sboru Praha – Vinohrady v sobotu 25. ledna 2020 od 14 hodin.“

Týden ve sboru

Úterý                         9.00                                       maminky s dětmi a farářem u                                                                                      Fajmonů                                           Středa                                   8.30 a 10.00                        RC Medvídek

                                   13.30                                    seniorky

                                   16.00                                    biblická hodina dětí

                                   17.00                                    předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      9.30                                       biblická hodina pro dospělé

                                   15.30                                    Dílničky v presbyterně, zveme děti

                                                                                   I s dospělými

                                   18.30                                    pěvecký sbor

Pátek                         9.00                                       Medvídkova kavárnička

                                   9,30                                       odjezd do Božic

Chrámová sbírka při vycházení je určena pro potřeby sboru, do pokladničky-kostelíčka můžete vložit svůj dar na pomoc uprchlíkům na ostrově Lesbos v Řecku, více informací najdete na letáčku nad pokladničkou i na nástěnce, děkujeme vám, že pamatujete na potřebné a svým darem pomůžete práci naší diakonie i Lékařům bez hranic.

Předplatné na církevní tisk vybírá Jarka Šimšová.

Po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu, děkujeme za přípravu pohoštění i příspěvky.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi, v Bohuticích a v Kruhu na programu o dešťových srážkách v Miroslavi.