12. ledna 2020

Ohlášky na neděli 12. ledna 2020

první neděle po Zjevení Páně

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-dnes v 17.00 je do Kruhu připraven program o zajímavostech a důležitých informacích z konventu našeho seniorátu

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem, kdo dnes ve sboru slouží

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva:

-během ledna zpracováváme evidenční dotazník o životě sboru

-zahájili jsme přípravu rozpočtu na letošní rok

-přijali jsme pozvání ze sboru v Rané u Hlinska, zvou nás na návštěvu v povelikonočním období (přepokládaný termín zájezdu je 26. 4. 2020)

-připojujeme se k mimořádné sbírce na pomoc uprchlíkům v Řecku, kterou vyhlásila Synodní rada ČCE; dobrovolný příspěvek na tento účel můžete vkládat každou lednovou neděli do pokladničky-kostelíčka (více informací v dopise SR na nástěnce)

-velmi děkujeme bratru Radku Férovi za prodej starého ozvučného zařízení kostela za 10 000 Kč

-po dohodě s bratrem Josefem Dvořákem, katolickým farářem v Hostěradicích, se v neděli 19. 1. 2020 v 17.00 uskuteční v našem kostele ekumenické bohoslužby; z toho důvodu se Hudba našich domovů přesouvá na únor

-staršovstvo vysílá bratra faráře Davida Sedláčka na farářský kurz (26. – 31. 1. 2020)

bratr farář káže a přednáší v FS ČCE Břeclav v neděli 19. 1. 2020, bohosůlužby v Miroslavi a v Moravském Krumlově budou čtené

Týden ve sboru

Středa                                   8.30 a 10.00                        RC Medvídek

                                               16.00                                    biblická hodina dětí

                                               17.00                                    předkonfirmační příprava

Čtvrtek                                  9.30                                       biblická hodina pro dospělé

                                               18.30                                    pěvecký sbor

                                               20.00                                    kroužek NŠ

Pátek                                     9.00                                       Medvídkova kavárnička

10. 00 pobožnost v Božicích

20. 00 setkání střední generace na faře

Seniorky zvou na společnou návštěvu výstavy Dráteníkův rok v zámku, sraz ve 13.00 u pokladny.

-sestra Jarmila Šimšová vybírá předplatné na církevní tisk

-chrámová sbírka je určena na potřeby sboru, do zvláštní pokladničky se můžete připojit ke sbírce na pomoc uprchlíkům v Řecku

-zveme vás do Kruhu k setkání a děkujeme přípravu i příspěvky

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi, ve 14.00 v Moravském Krumlově a v 17.00 v našem kostele na ekumenických bohoslužbách