5. ledna 2020

druhá neděle po Vánocích

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem dalším

-při chrámové sbírce na Nový rok jsme vybrali 2 053 Kč a dary vděčnosti při VP činily 1 700 Kč, dohromady 3 753 Kč, vše je určeno pro potřeby sboru, děkujeme vám za vaši obětavost a věříme, že budete na sbor i církev štědře pamatovat i během tohoto roku

-v pátek jsme navštívili sestru Zuzanu Zahrádkovou v Božicích v den jejích 90. narozenin

Týden ve sboru

úterý 9.00 maminky s dětmi a farářem u Sterziků

19.00 pravidelná porada staršovstva

středa 8.30 a 10.00 RC Medvídek

13.30 seniorky

16.00 biblická hodina dětí

17.00 předkonfirmační příprava

Čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé, probíráme knihu Kazatel a zveme i vás, kdo jste se nezúčastnili

18.30 zkouška pěveckého sboru

Pátek 9.00 Medvídkova kavárnička

-od příští neděle do konce ledna bude ses. Jarka Šimšová vybíratpředplatné za církevní tisk

-po bohoslužbách vás zveme k setkání do Kruhu a děkujeme za přípravu i příspěvky

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi, v Bohuticích a v 17.00 v Kruhu, budeme mluvit o jednání konventu