Rubriky
Dění ve sboru

Sborové aktuality

V nejbližších týdnech se budeme potýkat s pandemií nemoci covid-19. Počínaje říjnem 2020 platí následující opatření:

  • Od 12. října 2020 nebudeme slavit shromáždění v miroslavském kostele v 8:30, jak jsme zvyklí, protože maximální povolený počet účastníků shromáždění je 10.
  • Do odvolání rušíme běžná shromáždění a aktivity, jako je nedělní škola, setkávání seniorek, biblické hodiny pro dospělé, programy v Kruhu. Biblické hodiny dětí jsou teoreticky možné, skupina je do 10 lidí, a záleží proto na domluvě rodičů a faráře. To se týká i skupiny konfirmandů.
  • Bohoslužby v Bohuticích a Moravském Krumlově budou nadále pokračovat v počtu max. 10 účastníků s tím, že budou dodržována všechna hygienická opatření. To je v našem případě reálné, z Miroslavi kromě kazatele nebudou jezdit další účastníci.
  • Od 1. října začal v našem sboru působit bratr vikář Richard František Vlasák. V tomto období by měl dvakrát do měsíce vést bohoslužby a kázat, dvakrát učit děti a konfirmandy a také vést biblického hodiny pro dospělé a děti. Budeme se snažit všechno promyslet a zařídit tak, abychom toto zadání pokud možno naplili, ovšem s ohledem na aktuální situaci.
  • Staršovstvo se bude operativně radit a sledovat vývoj situace. Je třeba se připravit na skutečnost, že události se mohou rychle měnit a že daný stav nemusí trvat jen vládou ohlášených 14 dnů. Aktuální informace budou poskytovány formou dopisu, mailů a těchto webových stránek.

Děkujeme za pochopení a podporu!