Dílničky pro vnoučata i babičky

Ve čtvrtek, 24.března se budou na faře od 16 hodin konat Dílničky pro vnoučata i babičky – tvoření pro prarodiče s dětmi. Tentokrát budeme vyrábět Morenu – symbol končící zimy a začínajícího jara. Určeno pro prarodiče s dětmi od 3-12 let. Těšíme se na Vás!

pozvánka

Návštěva synodního seniora Daniele Ženatého

V neděli 19. bžezna 2017 je hostem našeho sboru i na kazatelně bratr synodní senior Daniel Ženatý. Začátek bohoslužeb je mimořádně až v 10.00 hodin, zván je celý sbor. Pro všechny je připraveno občerstvení i oběd. Ve 14.00 jsme zváni na přednášku bratra synodního seniora nazvanou O radosti v církvi, ve sboru i při bohosužbách a k následnému posezení a rozhovoru. Těšíme se na setkání.

26. Bře 2017

Švédská teorie lásky

Srdečně zveme na promítání filmu Švédská teorie lásky, vítězného snímku loňského ročníku festivalu Jeden svět, které se uskuteční v neděli 26. 3. v 17h na faře. Vstupné na filmy v rámci projektu Promítej i ty je zdarma.

Postní ztišení

V postním období srdečně zveme na podvečerní ztišení se zpěvy z Taizé. Přijďte se na chvíli zastavit a připojit ke zpěvům, modlitbě a čtení z Bible. Každý pátek od 18h. První ztišení bude 3. března.

19. úno 2017

Filipíny v Kruhu

Srdečně zveme na promítání fotografií s komentářem Dalibora Mahela, zvaného Robi, 19. února od 17 hod. Nešpor nebude.

22. Led 2017

Benefiční koncert

Zveme vás na benefiční koncert, který se koná v neděli 22. ledna 2017 v 16.00 hodin v evangelickém kostele. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na léčbu buněčou terapií Jana a Vojtěcha Forstových. Pořadatelem koncertu jsou kolegové a přátelé pana Přemysla Forsta, ředitele ZUŠ a otce chlapců. FS ČCE Miroslav ochotně k uspořádání koncertu poskytl kostel.

Koncert Mašovického pěveckého souboru

V neděli 8. ledna se v 16 hodin koná Tříkrálový koncert Mašovického pěveckého souboru při ZŠ Mašovice. Při koncertu zazní koledy, písně sourozenců Ulrychových, Spirituál kvintetu, Čechomoru a dalších za doprovodu kytary, basové kytary, klavíru, houslí, flétny a rytmických nástrojů pod vedením ředitelky ZŠ Mašovice paní Růženy Bětíkové. Srdečně zveme do evangelického kostela!

27. Led 2017

Plesem

Zveme Vás na Plesem – Ples nejen evangelíků napříč generacemi 27. ledna od 18:30 – 23:30 do Lužánek. Více informací o této akci najdete na naši facebookové události nebo webových stránkách. Přijďte! Tančit (a bavit se) může každé dřevo!

Zveme Vás o Vánocích a Nový rok na bohoslužby

Miroslav      

24. 12.              16.00            Ztišení se zpěvy z Taize v Kruhu

25. 12.                8.30            Bohoslužby s VP

26. 12.                8.30            Bohoslužby mládeže

1. 1. 2017           8.30            Bohoslužby s VP

Bohutice

26. 12.              10.00            Bohoslužby s VP

Litobratřice

25. 12.             10.00             Bohuslužby

Moravský …

Celý článek →

Sborový list advent a Vánoce 2016

Milý sbore, bratři a sestry,

je advent – doba očekávání, chvíle ohlédnutí, čas nových začátků, čas soustředění se a vyhlížení Dobré zprávy – radostného evangelia. Přejeme vám, abyste tyto vzácné chvíle nepromarnili, abyste v nich našli nejen zalíbení, ale zejména, aby doba adventu a svátečních vánočních dnů byla dobou opravdové radosti, smíření, lásky i naděje. Budeme ji prožívat jak se svými nejbližšími doma, tak ve sboru. Zveme vás ke svátečním bohoslužbám i na všechna setkání, která se ve sboru konají a také …

Celý článek →

Poděkování všem dárcům

Na Vánočním koncertu v neděli 18. 12. 2016 bylo získáno na dobrovolném vstupném  25 180 Kč; částka byla odeslána na léčbu buněčnou terapií pro Jana a Vojtěcha Forstovy prostřednictvím veřejné sbírky. Všem dárcům velmi děkujeme!