Kruhové programy v březnu 2009

Březen 2009 v Kruhu

Pod názven Tajemství rukopisů se skrýval velmi zajímavý večer (1.3.2009), kterým nás provedl náš host Mgr. Dušan Coufal (v současné době z Brna). Seznámil nás nejen se svou badatelskou činností ve skupině odborníků, kteří se zabývají přípravou Husových prací k tisku, ale zejména se svým studijně pracovním pobytem v knihovně kláštera v Seitenstetten v Rakousku. Byli jsme doslova vtaženi do děje, a to nejen proto, že pořad byl velmi srozumitelný, věcný, doprovázený zajímavými fotografiemi, ale určitě hlavně proto, …

Celý článek →

Hudební nešpor na Květnou neděli

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ  V MIROSLAVI

Husova 44, 671 72 Miroslav

Vás zve na

Květnou neděli  5.4.2009 v 16 hod.

do evangelického kostela na

hudební nešpor

Untitled

Leden a únor 2009 v Kruhu

            První Kruhu rok 2009 patřil Dr.Eriku Schwarzbachovi. V programu „Tlumočení pod zemí“ nás seznámil s jednou z mnoha svých aktivit. Na podzim 2008 strávil týden na dole Darkov jako osobní tlumočník německého experta. Díky Erikovi jsme se podívali do hlubin země a dověděli jsme mnoho zajímavostí. Vyprávění bylo doplněno promítáním fotografií.

            Na Novoroční koncert učitelů Základní umělecké školy v Miroslavi jsme těšili, neboť jejich vystoupení patří ke stálicím sborových kulturních programů. Zazněly …

Celý článek →

Untitled

KRUH

Pravidelné nedělení večerní setkávání v miroslavském Kruhu patří k tradičním sborovým aktivitám. Sálek u kostela, tzv. Kruh, byl postaven v roce 1901 především pro schůzky mládeže – tzv. Kruh evangelických mladíků a pannen. Ze schůzek mládeže se později vyvinulo setkávání mezigenerační. V současné jde době spíše o zájemce z řad střední a starší generace; při obzvlášť přitažlivém tématu se sejdou opět jak mladí, tak staří.

        …

Celý článek →

KRUH

Pravidelné nedělení večerní setkávání v miroslavském Kruhu patří k tradičním sborovým aktivitám.

Čtěte více, čtěte celý článek.

KRUH

Pravidelné nedělení večerní setkávání v miroslavském Kruhu patří k tradičním sborovým aktivitám. Sálek u kostela, tzv. Kruh, byl postaven v roce 1901 především pro schůzky mládeže – tzv. Kruh evangelických mladíků a pannen. Ze schůzek mládeže se později vyvinulo setkávání mezigenerační. V současné jde době spíše o zájemce z řad …

Celý článek →

Velikonoční sborový list

INRIZeptej se jeho matky Marie, zeptej se učedníků,zeptej se zástupů v branách Jeruzaléma, zeptej se Josefa z Arimatie,jak byl vlastně chudý:

Spal jako dítě v jesličkách, které patřily někomu jinému.Přes jezero se plavil ve člunu, který patřil někomu jinému.Jel do Jeruzaléma na oslátku, které patřilo někomu jinému.Byl mrtev položen do hrobu, který patřil někomu jinému.

Udělal to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi:o svůj život,o svoji slávu,o své místo u Otce.

Přišel tak proto, abychom my všichni,ať chudí, či bohatí,  měli věčný život.                  

(z Indie) …

Celý článek →

Výzva o fotografie z roku 2008

OHLÉDNĚME SE ZA LOŇSKÝM ROKEM, PROSTŘEDNICTVÍM FOTOGRAFIÍProsíme všechny, kteří v roce 2008 fotografovali dění ve sboru, o zapůjčení svých nejvýstižnějších fotografií z různých akcí, dle svého uvážení, za účelem jejich vystavení v kostele při sborovém shromáždění.

Žádáme zároveň, o jejich označení na zadní straně:a)  datum b)  název akcec)   jméno majitele snímku

Své fotografie, prosíme, zapůjčete na dobu jejich vystavení a předejte sestře Rut Vesecké nebo Ivě Ryšavé do konce února.Děkujeme

PRO VAŠI PŘEDSTAVU PROSÍME O FOTOGRAFIE:

Z  celosborových akcí·        bohoslužby + návštěvy na kazatelně·        křty, svatby·        …

Celý článek →

Novoroční koncert

Lednový koncert učitelů ZUŠ & přátel v evangelickém kostele v Miroslavi se uskuteční v neděli 11. ledna 2009 v 16°° hodin.Přemysl Forst – saxofonJana Dubšíková – saxofonJiří Sedláček – saxofonJiří Šváb – trombónOndřej Jurčeka – trubkaLucie Buchtová – flétnaEva Škodová – housleBožena Rajsiglová – varhany

Vstupné dobrovolné.

Srdečně zveme !

Mimořádné vánoční bohoslužby

Na čtvrtou adventní neděli připravili program bohoslužeb učitelé nedělní školy spolu s dětmi. Nacvičili s dětmi hru Daniele Henycha s názvem „Vánoční poutník“.

Fotografie můžete shlédnout na: http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/DTskVNoNSlavnost#

Bohoslužby na 2. svátek vánoční, již tradičně, připravovala mládež. Shlédli jsme taktéž divadlo. Hru "Vánoční televize“ napsala Eva Kejřová.

Fotografie na : http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/TPNskBohosluBy

Koncert čtvrtou adventní neděli

Vánoční koncert v Miroslavi 2008Znojemský komorní orchestra sólisté

v neděli 21.prosince v 16.00 hodin

v evangelickém kostele na Husově ulici

na programu: Arcangelo Corelli, Gregor Joseph Werner,Jan Jakub Ryba, Josef Pukl, David Postránecký

dobrovolné vstupné

Koncert Hany Ryšavé-Kaslové

Varhanní koncert v evangelickém kostele  14. prosince 2008 v 15.00 hodin

HANA RYŠAVÁ KASLOVÁ

Zazní tyto skladby:Michael Praetorius: Adventní hymnus Veni redemptor gentium(1571-1621)Camille Saint-Saëns: Preludium a fuga H dur(1835-1921)Elsa Barraine: Preludium a fuga(1910-1999)Eva-Maria Houben: Chorální předehra Nun komm, der Heiden Heiland(1955)Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata VI(1809-1847) Variace na chorál Vater unser im Himmelreich Fuga FinaleJohann Sebastian Bach: Chorální předehra Nun komm, der Heiden Heiland(1685-1750)

Vstupné dobrovolné.

Všichni jste srdečně zváni.Varhaní koncert se uskuteční za laskavého přispění firmy ATLANTA. Program je sestaven ze skladeb skladatelů a …

Celý článek →

Dárkování

První adventní neděle v našem sboru byla vyhrazena charitativnímu odpoledni  Dárkování. Od ochotných dárců bylo vybráno 22 000 Kč. Všem velmi děkujeme. Děkujeme také těm, kteří připravili pěkné dárky, všem, kteří se podíleli na jejich vkusné instalaci i těm, kteří připravili občerstvení nebo se podíleli na přípravě programu, ten byl takovýto:

 • Přivítání ( br. farář Ondřej Titěra)
 • Zpěv Mír na zemi daruj nám(nedělní škola+ shromáždění (Martin Ryšavý)
 • Proč jsme si vybrali Adopci na dálku? (Lia Ryšavá se zapojením mládeže – transparenty s názvy charitativních organizací)
 • Zpěv Oslavujem tvou …
 • Celý článek →

  Nedělní škola 2008- 2009

  Každou neděli ve školním roce se na faře schází nedělní škola. Do nedělní školy děti odcházejí během třetí písně po ohláškách. Začíná se v presbyterně na faře zhruba v 9 hodin. Nejdříve začínáme společně písní, modlitbou a krátkým připomenutím minulého příběhu. Po té se rozdělíme na dvě skupiny. Malé děti (od 3 let po první třídu) zůstávají v presbyterně. Velké děti (2. – 9. třída) jsou v kanceláři. Po výkladu, případně rozhovoru, se opět všichni sejdeme v presbyterně k závěrečné …

  Celý článek →

  Pozvánka na Dárkování

  Charitativní odpoledne v evangelickém kostele

  aneb

  Dárkování1.adventní neděli 30.listopadu 2008  ve 14:30

  máme opět možnost podpořit dobročinnou akci, pokochat se krásnými rukodělnými výrobky a zároveň se naladit na nadcházející vánoční čas. Dárkování bude i letos uvedeno krátkým programem. Výtěžek akce je jako každoročně věnován na projekt adopce na dálku a pomáhá vzdělávat se dívce Ajše z Ugandy. Zbývající výtěžek směřuje do sociálního fondu evangelického sboru, který je k dispozici pro případ nouze v blízkém či vzdáleném okolí.

  Tuto dobročinnou akci můžete podpořit i věnováním vlastních …

  Celý článek →