Rubriky
Ohlášky

7. února 2016

neděle Estomihi – Buď mi, Pane, pevnou skálou, lidově zvaná Masopustní

-přivítání

-bohoslužby v 10.00 v Litobratřicích a v 14.00 v Troskotovicích

-v 17.00 jsme zváni do našeho kostela na ekumenickou pobožnost, kázáním poslouží bratr Josef Dvořák, římskokatolický farář z Hostěradic, účast přislíbili bratr farář Pavel Merta z Miroslavi a bratr jáhen Šmeral z Oleksovic. Po nešporu budeme mít možnost posedět s přáteli v Kruhu při malém občerstvení. Za jeho přípravu již nyní ochotným sestrám děkuji.

-dnes byl křtem svatým přijat do obecenství lidu Páně a do našeho sboru Ondřej Jan Kolman, syn Marcely Čechové a Ondřeje Kolmana z Troskotovic. Celé rodině přejeme radost z děťátka a Boží milost a požehání do příštích dnů.

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva, z jednání sdělujeme:

 • JJ schválila žádost našeho sboru o půjčku na rekonstrukci fary ve výši 750 000Kč.
 • Staršovstvo rozhodlo, že VSS se uskuteční v neděli 13. 3. 2016, VSS bude volební pro polovinu členů staršovstva. Děkujeme všem, kteří navrhli kandidáty, volební komise je v nejbližší době osloví a staršovstvo sestaví kandidátku.
 • Celocírkevní sbírka na podporu církevního tisku se uskuteční 21. 2. 2016.
 • V tomto týdnu začíná postní období, jako každý rok i letos se budeme scházet v postní  pátky v 18.00 ke zpívání písní z Taizé a ke ztišení. Začínáme tento pátek 12. února v 18.00 a srdečně všechny zveme, ztišení se zpěvem trvá 25 minut. Páteční postní sbírky jsou určeny na pomoc ženám v Etiopii.
 • Staršovstvo děkuje za dary na opravu fary a velmi si váží vaší obětavosti. Doteď bylo darováno 18 000 Kč. Děkujeme a připomínáme, že je možno dar vložit buď do pokladničky-kostelíčka, nebo sestře pokladní, případně poslat na účet sboru. Dar je odčitatelnou položkou z daní.

Týden ve sboru

středa             9.00                 RC Medvídek

13.27               sestry seniorky odjíždí linkovým autobusem na výstavu

regionální umělců do Moravského Krumlova a srdečně

zvou i další zájemce

15.45               biblická hodina mladších dětí

16.45               biblická hodina starších dětí

20.00               kroužek učitelek NŠ, tentokrát u Šimšů

čtvrtek            9.30                 biblická hodina pro dospělé, srdečně zveme i další, kdo

mají dopoledne volno, probíráme Skutky apoštolů

17.00               konfirmační cvičení

pátek              16.00               Výtvarná dílna v Kruhu, zveme děti bez rozdílu věku

18.00               ztišení s písněmi z Taizé

18.30               zkouška pěveckého sboru

sobota             19.00               setkání mládeže

Za týden, v první postní neděli jsme zváni k bohoslužbám s VP v 8.30 a v 17.00 na nešpor a do Kruhu, kde nám bratr farář sdělí své dojmy z farářského kurzu.

Nyní prosím bratra faráře o poděkování a pak o vyslání dětí do NŠ.

Rubriky
Ohlášky

24. ledna 2016

neděle Devítník – 70 dnů do Velikonoc

-přivítání

-bohoslužby se konají v 10.00 v Bohuticích a v Litobratřicích

-dnešního dne byla křtem svatým přijata do obecenství lidu Páně a do našeho sboru Stela Knappová, dcera manželů Knappových z Jaroslavic. Velmi nás to těší a celé rodině přejeme hojnost Božího požehnání, vzájemnou radost, lásku a vše dobré do dalších dnů. Společně s pokřtěnou vítáme mezi námi ve sboru i celou rodinu a přejeme vám i sobě, abychom si dokázali být blízcí a abyste se mezi námi cítili dobře.

-dnes odpoledne jsme zváni do Brna do Červeného kostela na ustavení nového seniorátního výboru, s bratrem farářem tam odjíždí několik bratří a sester; z toho důvodu v našem sboru nebude nešpor ani kruh

Týden ve sboru

Vzhledem k tomu, že bratr farář odjíždí v pondělí do Prahy na farářský kurz, nebudou se konat biblické hodiny a konfirmační cvičení.

Středa           9.00               RC Medvídek

Pátek            18.30            zkouška zpěvu

Sobota          19.00            mládež

-Minulou neděli jsme při setkání v Kruhu hovořili pro práci staršovstva, o roli presbyterů i o blížícím se výročním sborovém shromáždění, které bude pro polovinu staršovstva volební. Znovu vás prosíme, abyste návrhy kandidátů vkládali do krabice na stolečku pod kruchtou.

-Všichni se zájmem sledujeme, že se na rekonstrukci fary intenzivně pracuje. Od zahájení byly vykonány práce v hodnotě 500 000 Kč, vše již bylo vyfakturováno a platba se uskutečnila z našich vlastních zdrojů. Ty jsou samozřejmě omezené, a i když máme přislíben finanční dar z bavorské evangelické církve, spoléháme na obětavost nás všech, každý dar, velký i malý, bude vděčně přijat. Věříme, že se nám dílo podaří. Také dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme za vaši obětavost.

-Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, při bohoslužbách v 8.30 v našem kostele.-Všechny vás srdečně -zveme po bohoslužbách do Kruhu k posezení a občerstvení.

-Nyní prosím sestru Danielu Bednaříkovou, aby doplnila ohlášky (pozvání na Zpěvy z Taizé a na odpoledne s hrou Osadníky)

-vyslání dětí do NŠ

Rubriky
Ohlášky

17. ledna 2016

druhá a současně poslední neděle po Zjevení Páně

-přivítání

-bohoslužby jsou dnes ještě v 10.00 v Litobratřicích a v 14.00 v Moravském Krumlově

-dnes odpoledne v 16.00 jsme všichni zváni do Kruhu na sborové odpoledne, jehož tématem je staršovstvo, úkoly staršovstva, význam staršovstva pro sborový život a současně rozhovor o blížícím se výročním sborovém shromáždění, při němž budeme volit polovinu presbyterů, a je tedy potřebné již nyní uvažovat o kandidátce. K rozhovoru zveme vás všechny a věříme, že přijdou představitelé všech generací sboru, jak mládež, tak zástupci střední i starší generace. Začátek je v 16.00 hodin.

Týden ve sboru

úterý              9.00                 setkání maminek s farářem u Martiny Černé na Václavově

středa             9.00                 RC Medvídek

13.30               setkání sester seniorek

15.45               biblická hodina mladších dětí

16.45               biblická hodina starších dětí

20.00               kroužek učitelek NŠ u Šimšů v Tyršově ulici

čtvrtek             9.30                 biblická hodina dospělých – probíráme knihu Skutků a srdečně

zveme každého, kdo má dopoledne volno

17.00               konfirmační cvičení

pátek              16.00               Medvídkova výtvarná dílna pro děti, které rády tvoří bez rozdílu

věku

18.30               zkouška pěveckého sboru

sobota            19.00               setkání mládeže

Příští neděli, 24. ledna, se sejdeme, dá-li Pán, v našem kostele v 8.30 a odpoledne jsme zváni do Brna na ustavení nového seniorátního výboru, které se koná v kostele Jana Amose Komenského (Červený kostel). Budeme rádi, když nás pojede z Miroslavi více. Po bohoslužbách, případně odpoledne, se o možnostech, jak se do Brna dostat, domluvíme. Hlaste se u bratra kurátora Jindřicha Macha.

-dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme za vaši obětavost

-vyslání dětí do NŠ

Rubriky
Dění ve sboru

Ekumenické bohoslužby

Zveme vás na ekumenický nešpor, který se koná v neděli 7. února 2016 v 17.00 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi, Husova 44. Kázáním poslouží Josef Dvořák, římskokatolický farář z Hostěradic. Účast přislíbili také Pavel Merta, římskokatolický farář v Miroslavi a bratr Šmeral, jáhen z Oleksovic. Bohoslužby připravil a vede David Sedláček, evangelický farář z Miroslavi. Srdečně zve staršovstvo FS ČCE Miroslav.

Po bohoslužbě jsme zváni k rozhovoru a občerstvení do Kruhu.

Rubriky
Ohlášky

31. ledna 2016

neděle Sexagesimae – 60 dnů před Velikonocemi

            Vítám vás všechny na dnešních bohoslužbách. Dnes se budou konat bohoslužby

v  10°° v Litobratřicích.

V 17°° jsme zváni na nešpor a do Kruhu, kde nám Markéta a Iva Ryšavá povědí o své letní návštěvě Norska a své vyprávění doplní promítáním fotografií.

Týden ve sboru:

úterý              

19.00         pravidelná porada staršovstva, prosíme presbytery, aby potvrdili svou účast

středa            

9.00           RC Medvídek

13.30   setkání sester seniorek, srdečně zveme nejen pravidelné účastnice

15.45   biblická hodina mladších dětí

16.45   biblická hodina starších dětí

20.00   kroužek učitelek NŠ u Šimšů na Tyršově ulici

čtvrtek                      

9.30        biblická hodina dospělých, srdečně zveme na setkání všechny, kdo mají dopoledne volno, probíráme Skutky apoštolů

17.00         konfirmační cvičení

pátek             

9.00        setkání maminek s farářem u Sedláčků

16.00         Výtvarná dílna v Kruhu pro děti, které rády tvoří bez rozdílu       věku

 18.30           zkouška pěveckého sboru

            Upozorňujeme vás na nástěnku, kde jsou návrhy i s komentářem, jak by mohly být vybaveny sborové místnosti v přízemí fary.

            Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru, děkujeme za vaši obětavost.

            Připomínám ještě možnost dávat svoje návrhy na kandidáty do staršovstva do připravené krabice na stolečku pod kruchtou.

            Vyřizuji pozdravy od Evy Skálové celému sboru. Ve středu jsme se spolu sešly a povídaly si. Velice ji zajímalo, co je u nás nového.

            Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, v našem kostele v 8.30 na pravidelných bohoslužbách a v 17.00 na ekumenické bohoslužbě, kterou připravuje náš bratr farář společně s římskokatolickými faráři z Miroslavi a Hostěradic. Kázáním poslouží bratr farář Josef Dvořák.

-vyslání dětí do NŠ 

Rubriky
Dění ve sboru

Sborové odpoledne – O staršovstvu

V neděli odpoledne v 16.00 jsme všichni zváni do Kruhu na sborové odpoledne, jehož tématem je staršovstvo, úkoly staršovstva, význam staršovstva pro sborový život a současně rozhovor o blížícím se výročním sborovém shromáždění, při němž budeme volit polovinu presbyterů, a je tedy potřebné již nyní uvažovat o kandidátce. K rozhovoru zveme vás všechny a věříme, že přijdou představitelé všech generací sboru, jak mládež, tak zástupci střední i starší generace.

Rubriky
Ohlášky

10. ledna 2016

Ohlášky 10. ledna 2016

První neděle po Zjevení Páně

-bohoslužby se konají ještě v Litobratřicích a v Bohuticích

-nešpor ani kruh dnes nebudou

Z porady staršovstva:

presbyteři jednali o hospodaření sboru, a to o výsledku hospodaření za rok 2015 a o návrhu rozpočtu na rok 2016, podrobné informace jsou uvedeny v letáčku, který je vám k dispozici při vycházení

-staršovstvo rozhodlo, aby sbor požádal Jeronýmovu jednotu o půjčku 750 000 Kč v souvislosti s rekonstrukcí fary

-finanční dar z bavorské církve je již na účtu ÚCK a bude brzy převeden na náš sborový účet (zatím jde o 90% přislíbené částky)

-vyzýváme a prosíme členy sboru, aby se připojili ke sbírce na rekonstrukci fary, a to jak předáním daru do pokladničky, sestře pokladní nebo na sborový účet (podrobné informace najdete také v letáčku)

-zveme vás na sborové odpoledne 17. 1. 2016 v 16.00 hodin v Kruhu s tématem práce staršovstva

-v březnu se uskuteční výroční sborové shromáždění, na něm budeme volit polovinu staršovstva, prosíme vás proto, abyste během ledna navrhovali nové členy do staršovstva (anonymně do připravené krabice), a to do 31. 1. 2016

(volební období končí těmto starším: Josefu Němcovi, Elišce Férové, Vlastimilu Férovi,Jarmile Šimšové a náhradníkům Jiřině Uhříkové a Jaromíru Šimšovi.)

Týden ve sboru:

středa                         9.00                 RC Medvídek

15.45               biblická hodina mladších dětí

16.45               biblická hodina starších dětí

čtvrtek                       9.30                 biblická hodina dospělých (zveme všechny, kteří

mají dopoledne volno, probíráme Skutky apoštolů

17.00               konfirmační cvičení

pátek                          16.00               Medvídkova výtvarná dílna (zveme děti, které

rády tvoří bez rozdílu věku)

                                                           nebude zkouška zpěvu!

sobota                         19.00               mládež

neděle                         8.30                 bohoslužby

 

Příští neděli se měl konat koncert mládežnické skupiny Kudykam, ale ten je zrušen.

Připomínáme, že jsou stále ještě k dispozici Evangelické kalendáře a Čtení na každý den, výtisk za 90 Kč, k dostání u bratra Vlastimila Féra.

Předplatné církevního tisku můžete zaplatit u sestry Jarmily Šimšové.

Zprávy z nemocnice. Dva členové sboru čeká zítra operace. Bratr Jaroslav Svoboda z Nádražní ulice spadl z kola a čeká ho zítra operace krčku. V Praze na Homolce bude zítra operována sestra Aninka Férová. Oběma vyprošujeme Boží blízkost v těžkých chvílích. Prosím myslete na naše milé ve svých přímluvných modlitbách.

Po bohoslužbách vás všechny zveme do Kruhu k přátelskému rozhovoru a osvěžení.

-vyslání dětí do NŠ

Rubriky
Ohlášky

3. ledna 2016

Druhá neděle po narození Páně

Srdečně vás všechny vítám ve shromáždění lidu Páně.

Bohoslužby dnes budou ještě v 10°° v Litobratřicích a ve 14°° v Troskotovicích.

V 17°° jsme zváni na nešporní pobožnost a po ní na program Hudba a poezie našich domovů, své příspěvky hlaste po bohoslužbách Lii Ryšavé.

Včera jsme se zde v kostele při pohřebním shromáždění rozloučili s panem Jiřím Buchtou, zarmoucené rodině vyprošujeme Boží pokoj, sílu  a potěchu v těžkých dnech.

Vítáme mezi sebou opět mládež, která přelom roku trávila v Horní Čermné.

Končí školní prázdniny a začíná opět pravidelný program ve sboru:

Úterý            19.00                   pravidelná porada staršovstva

Středa           9.00                   RC Medvídek

13.30                   setkání sester seniorek, srdečně zveme i ty z vás, které jste se setkání dosud nezúčastňovaly

15.45                        biblická hodina mladších dětí

16.45                         biblická hodina starších dětí

20.00                           kroužek učitelek NŠ tentokrát u Evy Ryšavé na Václavově

Čtvrtek         9.30                           biblická hodina pro dospělé

17.00                        konfirmační cvičení

Pátek            16.00                        Medvídkova výtvarná díla pro mladší i starší děti, které rády tvoří

18.30                        zkouška pěveckého sboru

Sobota          19.00                        mládež

 

Ještě připomínám anketu o staršovstvu, aby se jí mohlo staršovstvo zabývat.

Vybírám předplatné na církevní tisk.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět na bohoslužbách v 8.30 zde v kostele.

Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru, děkujeme za vaši obětavost.

 

 

Rubriky
Ohlášky

1. ledna 2016

Milí bratři a sestry,

Je Nový rok 2016 a já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách.  Jsem rád, že nový rok začínáme v našem kostele a přeji sobě i Vám, abychom se zde i v roce 2016 rádi setkávali ke slyšení slova Božího i k dalším sborovým událostem. Dnes budeme slavit večeři Páně, ke které jsou zváni všichni pokřtění bez ohledu na církevní příslušnost, kteří touží po osobní účasti na Kristově milosti.

 1. Dnes v 10. hodin budou ještě bohoslužby v kazatelské stanici Bohutice.
 2. Dnešní sbírka je určena pro potřeby sboru.
 3. Zítra 2. ledna 2016 v 11. 00 hodin dopoledne se v našem kostele koná pohřební shromáždění, při němž se rozloučíme s panem Jiřím Buchtou z Miroslavi z Nádražní ulice.
 4. Obdrželi jsme také smutnou zprávu z Prahy,kde zemřel emeritní profesor bohoslovecké fakulty Pavel Filipi.
 5. Do sborů v Chemnitz –Glésa ,do Spremberku a také do Recklinghausenu byly z našeho sboru odeslány dopisy k novému roku. Děkuji sestře Lii Ryšavé za vyřizování této sborové korespondence. Několik bratří a sester,přítomných v neděli při posledním Kruhu v tomto roce dopisy také podepsalo. Z Chemnitz –Glésa mezitím přišel br.Schwarzbachovi dopis faráře Oertela a dopis Syrských uprchlíků,vyjadřující poděkování a vděk za přijetí v Německu. Překlad obou dopisů čtěte na nástěnce před kostelem.
 6. V neděli 3. ledna se sejdeme , dá-li Pán v 8.30 při pravidelných bohoslužbách zde v kostele a odpoledne v 17. hodin k nešporní pobožnosti a k hudbě našich domovů v Kruhu.
 7. Také po dnešních bohoslužbách jsme všichni zváni do Kruhu k besedě při kávě a čaji.

Jindřich Mach, kurátor

Rubriky
Rozpisy

leden – únor 2016

rozpis 01-02 2016

Rubriky
Ohlášky

27. prosince 2015

První neděle po narození Páně

Srdečně vás všechny vítám na bohoslužbách.

Bohoslužby se dnes konají ještě v 10°° v Bohuticích a v 17°° jsme všichni zváni do Kruhu na besedu kolem stolu na závěr roku 2015.

Stále je možné zakoupit si Evangelický kalendář a čtení Na každý den, každé za 90 Kč (bratr Vlastimil Fér)

Vybírám předplatné církevního tisku.

Sbírka na Boží hod vynesla 3265 korun.

K příštím bohoslužbám s VP jsme zváni na Nový rok 1.ledna 2016.

Vyřizuji pozdravy od našich německých přátel:

Petera Stockmanna ze sboru v Glösa,

od přátel ze Spremberka vyřizují Paschkovi,

bratr farář Hans Jakob Werdin s manželkou pozdravuje

a učitelé a studenti z Recklinghausenu.

Rubriky
Ohlášky

25. prosince 2015

 

 1. Dnes se konají bohoslužby s večeří Páně ještě v 10.30 v Moravském Krumlově a odpoledne ve 14. hodin v Troskotovicích.
 2. Dnešní sbírka je určena pro potřeby sboru.
 3. Na zítřejší druhý svátek vánoční si bohoslužby připravila mládež. Zítřejší sbírka je celocírkevní a je určena pro bohoslovce.
 4. Vyřizuji pozdravy sestry vikářky Jany Kalusové: děkuje sestrám seniorkám za přání, staršovstvu za obsáhlý Vánoční sborový list a celému sboru přeje požehnané a radostné Vánoce a do roku 2016 hodně sil a Božího požehnání. Sestra Jana Kalusová má nejen velikou radost z opravené bohutické modlitebny, ale také ji velmi těší, že se začalo s rozsáhlou rekonstrukcí fary. I k tomuto dílu přeje hodně sil. Pozítří tj.27.prosince se ses.vikářka Jana Kalusová dožívá 85 let.
 5. Přejeme Vám požehnané sváteční dny, abychom ze zvěsti o narození Páně čerpali sílu pro všední dny práce a starostí.

 

 

Rubriky
Dění ve sboru

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok

Miroslav

 • 25. 12. 8:30       Bohoslužby s VP
 • 26. 12. 8:30       Bohoslužby mládeže
 • 27. 12. 8:30       Bohoslužby
 • 1. 1.    8:30       Bohoslužby s VP

Bohutice

 • 26. 12. 10:00     Bohoslužby s VP
 • 12. 27. 10:00     Bohoslužby

Litobratřice

 • 25. 12. 10:00     Bohoslužby s VP

Moravský Krumlov

 • 25. 12. 14:00     Bohoslužby s VP

Troskotovice

 • 26. 12. 14:00     Bohoslužby s VP
Rubriky
Ohlášky

20. prosince 2015

čtvrtá adventní neděle

-přivítání

bohoslužby jsou v 10.00 v Litobratřicích a v 14.00 v Moravském Krumlově

-odpoledne v 16.00 jsme zváni na Vánoční koncert, našimi hosty a interprety jsou písničkáři Markéta a Petr Lutkovi, na koncert zveme i veřejnost, vstupné je dobrovolné, bude také možno zakoupit si nahrávky na CD

-mimořádná porada staršovstva se věnovala liturgii při slavení večeře Páně a vysluhování z kalicha i kalíšků; bratr farář připravil vysvětlující text, který si při vycházení prosím vezměte a pročtěte

-v tomto týdnu slavíme narození Páně a srdečně vás všechny zveme na bohoslužby: na Boží hod 25. 12. jsou bohoslužby s VP, na Štěpána 26. 12. připravila bohoslužby mládež, sbírka na druhý svátek vánoční je celocírkevní a je určena pro bohoslovce

děkujeme všem, kteří přispěli na dárky pro děti z NŠ, sbírka byla ukončena již minulou neděli

-do pokladničky-kostelíčka můžete vkládat své dary na opravu fary, bankovní spojení je na nástěnce, je také možné přispět hotově proti potvrzení sestře pokladní. Děkujeme už nyní za vaše dary a obětavost.

-k dispozici je Evangelický kalendář a čtení Na každý den, každé za 90 Kč (u bratra Vlastimila Féra)

předplatné církevního tisku vybírá sestra Jarmila Šimšová vždy po bohoslužbách

připomínáme vám anketu, v níž se můžete vyjádřit k práci staršovstva

-při vycházení si můžete vzít zbývající Vánoční sborové listy

-vyslání dětí do NŠ

 

Rubriky
Dění ve sboru

Vánoční koncert v evangelickém kostele

Zveme Vás i Vaše přátele a známé na Vánoční koncert 2015 do evangelického kostela v Miroslavi, našimi hosty a interprety jsou písničkáři Markéta & Petr Lutkovi. Věříme, že program koncertu i sváteční atmosféra o čtvrté adventní neděli Vám přinesou nejen radost, ale i pokoj do srdcí a že tak společně zahájíme Vánoce 2015!