Návštěva z partnerského sboru ve Sprembergu.

V neděli 21. 10. 2018 budeme společně slavit bohoslužby s Večeří Páně.Jsme zváni na neděli 15.00 na sborové odpoledne s našimi hosty a s pestrým programem. Setkání bude zakončeno společnou večeří. Srdečně již nyní zveme na společné bohoslužby i na sborové odpoledne.

Evangelický sbor v Bohemce na Ukrajině očima mládeže

Zveme vás do Kruhu v neděli 23. září 2018 v 17.00 hodin na program mládeže. Na začátku září navštívili Bohemku a další místa  na Ukrajině, setkali se s místními, z nichž řada má české kořeny, a také s farářem Miki Erdingerem, který v současné době v Bohemce působí. Vyprávění doplní promítáním fotografií.

Díkčinění

Zveme vás na slavnost Díkčinění s vysluhováním Večeře Páně v neděli 23. září 2018 v evangelickém kostele v Miroslavi v 8.30, poté v Bohuticích v 10.00 hodin. V Moravském Krumlově se Díkčinění konalo v neděli 16. 9. odpoledne a v Troskotovicích je plánováno na 7. října 2018 ve 14.00 hodin.

V sobotu 22. září v 14.00 zveme do Kruhu děti k pečení chleba a k výzdobě kostela.

Pozvánka na koncert 12. srpna 2018 v 17.00 hodin

Zveme vás do evangelického kostela na koncert v neděli 12. srpna 2018 v 17.00 hodin. Pod vedením violoncellisty Jana Škrdlíka zahrají jeho žáci a přátelé, účastníci již třetího hudebního soustředění v Miroslavi (6. – 12. srpna 2018).

Noc kostelů 25. května 2018

Zveme vás do evangelického kostela v Miroslavi na Noc kostelů 2018.

Program: 19.30 – 20.15  zahájení; medailonky z dějin církve a sboru

20.15 – 20.45  zpěv ze starých zpěvníků v doprovodu varhan

20.45 – 21. 20  přestávka, občerstvení, prohlídka kostela

21.20 – 21.30   varhanní preludování

21.30                zakončení se zpěvy z Taizé

Den pro rodinu – divadlo a dílničky

Srdečně zveme na čtvrtek 17.5. na Den pro rodinu v RC Medvídek. Začínáme v 15.30 dílničkami, můžete se také zapojit do ankety „Kniha, ke které se vracím“. Ceny vylosují naši hosté z LiStOVáNí.

V 17 hodin začne divadelní představení knihy Eliáš a babička z vajíčka. Lukáš Hejlík a Petra Bučková nás provedou knihou Ivy Procházkové o klukovi, na něhož rodiče neměli čas. Aktuální téma …

Celý článek →

Pozvání na koncert 13. 5. 2018 v 16.00 v evangelickém kostele v Miroslavi

 

Zveme vás na koncert mužského pěveckého sboru Tonsbergs Sangoforening z Norska. Kromě skladeb současných norských skladatelů a spirituálů zazní   Missa in F op. 190 pro mužský sbor a varhany německo – lichtenštejnského skladatele J. G. Rheinbergera a varhanní skladby A. Dvořáka a B. Martinů v podání Kateřiny Málkové. Vstupné je dobrovolné.

 

 

Férová snídaně 12. května

Zveme vás na Férovou snídani – v sobotu 12. května od 9.00 – 12.00 hodin v zahradě u evangelického kostela. Společně chceme nejen posnídat to, co je připraveno i to, co přinesete na ochutnání.  Chceme se setkat, popovídat si, dětem nabízíme prostor ke hrám. Dospělým seznámení s produkty fairového nebo – li spravedlivého obchodu. Současně jako vždy chceme podpořit domácí produkci a na dát ochutnat z vlastní kuchyně.Těšíme se, že 12. května už bude jaro v plné kráse, ale pokud ne, nebojte se. Přilehlý sálek …

Celý článek →
29. Dub 2018

Den Země

Srdečně zveme na sborovou neděli k příležitosti Dne Země, která proběhne 29. 4. v evangelickém kostele (resp. na farní zahradě).

  • 8:30 Bohoslužby
  • 10:30 Film „Co se nenosí“ (Kilmi−Laberenz, Estonsko, 2015)
  • 14:00 Beseda o bezobalové domácnosti, káva, dílničky pro děti i dospělé
4. Dub 2018

Dětský bazar

Ve středu a ve čtvrtek se koná bazar RC Medvídek v klubovně ve Sklárnách (Brněnská 27). Výběr zboží ve středu od 15-18 hodin. Prodej ve čtvrtek od 8-17 hodin. Srdečně zveme!

Bohoslužby o Velikonocích 2018

Přijměte pozvání ke svátečním bohoslužbám do Miroslavi, Bohutic, Moravského Krumlova a Troskotovic.

 Velký pátek

8:30                bohoslužby s VP v Miroslavi

16:30              bohoslužby s VP v Bohuticích

18:30              čtení Janových pašijí v kostele v Miroslavi

Boží hod velikonoční

8:30                bohoslužby s VP v Miroslavi

10:00              bohoslužby s VP v Moravském Krumlově

14:00              bohoslužby s VP v Troskotovicích

Velikonoční pondělí

9:00                bohoslužby připravované mládeží (bohoslužby budou začínat až v 9h místo klasicky v 8:30)

Aleš Mostecký – hostem na kazatelně 18. 3. 2018

Zveme vás na nedělní bohoslužby 18. března 2018, kdy bude naším hostem na kazatelně bratr farář Aleš Mostecký, po bohoslužbách se s ním i s jeho rodinou setkáme v Kruhu. Mostečtí budou v Miroslavi od pátku večer do neděle odpoledne (více inf. u Evy a Jaroslava Ryšavých).