Velikonoční sborový list

Sborový list – Velikonoce 2017

Pozvání ke svátečním bohoslužbám ve FS ČCE Miroslav:
  • 9. 4. 2017 8.30 Sborová neděle – Den Země (program pro děti i dospělé)
  • 13. 4. 2017 18.00 Zelený čtvrtek, čtení pašijí a Sederová večeře
  • 14. 4. 2017 8.30 Velký pátek, bohoslužby s VP
  • 16. 4. 2017 8.30 Boží hod velikonoční, bohoslužby s VP
  • 17. 4. 2017 8.30 Velikonoční pondělí, bohoslužby mládeže
Bohutice
  • 14. 4. 2017 18.00 Velkopáteční bohoslužby s VP
  • 16. 4. 2017 10.00 Velikonoční neděle, bohoslužby s VP
Troskotovice
  • 16. 4. 2017 14.00 Velikonoční bohoslužby s VP

Sborový den

pozvánka

Na květnou neděli, 9. dubna, se uskuteční sborový den, při němž si připomeneme Den Země. Společně budeme slavit bohoslužby. Děti zůstanou s dospělými v kostele. Po bohoslužbách a po občerstvení jsou dospělí zváni na besedu Postní doba a její enviromentální výzvy s naším hostem, paní Ilonou Mužátkovou. Děti se v té době vydají ve směru bývalého potoka po stopách miroslavských kanálů na výpravu od Šerhalky do Rén (k čističce odpadních vod). Po poledni se sejdeme u společného oběda. Od 14 …

Celý článek →

Dílničky pro celou rodinu

Ve čtvrtek 6. dubna se uskuteční na faře od 16-17.30 Dílničky pro celou rodinu. Navazujeme na Dílničky pro vnoučata i babičky. Tentokrát však zveme rodiče s dětmi na vyrábění (dekorace z korálků)a povídání. Děti se pomocí obrázkového dotazníku budou dotazovat na něco ze života svých rodičů, třeba co rádi jako malí mlsali. Srdečně zveme!

duben_pozvánka

19. Srp 2017

Letní pobyt na Blažkově

Sborový pobyt proběhne od 19. srpna do 26. srpna. Zájemci se hlaste sestře Jarmile Šimšové.

Téma bude zacíleno na Martina Luthera, jeho reformní myšlenky, které v roce 1517 ve Wittenbergu, symbolicky započaly evropské reformační hnutí.

1517 – 2017

Vyvedení ze strachu – příklon k Bohu – otevření se světu.

Výroční sborové shromáždění 26. března 2017

Zveme celý sbor na VSS, které se koná v neděli 26. března 2017 v rámci pravidelných bohoslužeb. Uskuteční se doplňující volba do staršovstva na období 2017 – 2019, vyslechneme zprávu o hospodaření sboru za uplynulé období a seznámíme se s rozpočtem na rok 2017, máme také možnost vyjádřit se ke zprávám o životě sboru. Začátek bohoslužeb je pravidelný v 8.30. Upozorňujeme na začátek letního času.

Dílničky pro vnoučata i babičky

Ve čtvrtek, 24.března se budou na faře od 16 hodin konat Dílničky pro vnoučata i babičky – tvoření pro prarodiče s dětmi. Tentokrát budeme vyrábět Morenu – symbol končící zimy a začínajícího jara. Určeno pro prarodiče s dětmi od 3-12 let. Těšíme se na Vás!

pozvánka

Návštěva synodního seniora Daniele Ženatého

V neděli 19. bžezna 2017 je hostem našeho sboru i na kazatelně bratr synodní senior Daniel Ženatý. Začátek bohoslužeb je mimořádně až v 10.00 hodin, zván je celý sbor. Pro všechny je připraveno občerstvení i oběd. Ve 14.00 jsme zváni na přednášku bratra synodního seniora nazvanou O radosti v církvi, ve sboru i při bohosužbách a k následnému posezení a rozhovoru. Těšíme se na setkání.

26. Bře 2017

Švédská teorie lásky

Srdečně zveme na promítání filmu Švédská teorie lásky, vítězného snímku loňského ročníku festivalu Jeden svět, které se uskuteční v neděli 26. 3. v 17h na faře. Vstupné na filmy v rámci projektu Promítej i ty je zdarma.

Postní ztišení

V postním období srdečně zveme na podvečerní ztišení se zpěvy z Taizé. Přijďte se na chvíli zastavit a připojit ke zpěvům, modlitbě a čtení z Bible. Každý pátek od 18h. První ztišení bude 3. března.

19. úno 2017

Filipíny v Kruhu

Srdečně zveme na promítání fotografií s komentářem Dalibora Mahela, zvaného Robi, 19. února od 17 hod. Nešpor nebude.

22. Led 2017

Benefiční koncert

Zveme vás na benefiční koncert, který se koná v neděli 22. ledna 2017 v 16.00 hodin v evangelickém kostele. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na léčbu buněčou terapií Jana a Vojtěcha Forstových. Pořadatelem koncertu jsou kolegové a přátelé pana Přemysla Forsta, ředitele ZUŠ a otce chlapců. FS ČCE Miroslav ochotně k uspořádání koncertu poskytl kostel.

Koncert Mašovického pěveckého souboru

V neděli 8. ledna se v 16 hodin koná Tříkrálový koncert Mašovického pěveckého souboru při ZŠ Mašovice. Při koncertu zazní koledy, písně sourozenců Ulrychových, Spirituál kvintetu, Čechomoru a dalších za doprovodu kytary, basové kytary, klavíru, houslí, flétny a rytmických nástrojů pod vedením ředitelky ZŠ Mašovice paní Růženy Bětíkové. Srdečně zveme do evangelického kostela!

27. Led 2017

Plesem

Zveme Vás na Plesem – Ples nejen evangelíků napříč generacemi 27. ledna od 18:30 – 23:30 do Lužánek. Více informací o této akci najdete na naši facebookové události nebo webových stránkách. Přijďte! Tančit (a bavit se) může každé dřevo!