Neděle Díkčinění 2. a 9. října 2016

Zveme Vás na neděli Díkčinění s vysluhováním Večeře Páně a upozorňujeme, že v Miroslavi se k Díkčinění s VP sejdeme až v neděli 9. října v 8.30 hodin. V kazatelských stanicích se  uskuteční 2. 10. v Litobratřicích v 10.00 hodin a v Troskotovicích v 14.00 hodin,.v Bohuticích 9. 10. 2016 v 10.00 hodin a v Moravském Krumlově 16. 10. 2016 v 14.00 hodin.

Dobročinný stánek

S radostí oznamujeme, že výtěžek dobročinného stánku při slavnostním otevření fary činil 6 800 Kč! Díky Vám všem, kteří jste se na něm jakkoli (nákupem, darováním, prodejem, organizací,…) podíleli! Jak bylo avizováno, bude použit na dovybavení fary. Děkujeme!

Dobročinný stánek

Součástí slavnostního otevření fary (neděle 18.9.) bude i  dobročinný stánek, v němž se budou prodávat rukodělné výrobky a domácí produkty. Máte-li možnost a chuť se zapojit, podpořte stánek, jehož výtěžek bude věnován dokončovacím pracím a dovybavení farních prostor. Můžete přinést svoje výrobky nebo přijít nakoupit. Výrobky můžete přinést nejlépe v neděli 11.9. do kostela, nebo ve středu (14.9.)  od 9-11 během RC Medvídek, nebo v sobotu 17.9. při chystání slavnosti (čas bude upřesněn).

Děkujeme a těšíme se!

Korálková dílna

Ve středu 14.9. se bude konat od 16 hodin korálková dílna. Smyslem akce je vyrobit nějaké pěkné věci do dobročinného stánku při slavnostním otevření fary (neděle 18.9.)

Základní materiál bude k dispozici. Máte-li korálky, vezměte s sebou. Vítány jsou i kleštičky.

Počítejte s tím, že je výroba korálkových ozdob časově náročná. Můžete si však také odnést začatou práci domů a dodělat doma.

 

Sborový den 18. září 2016

Farní sbor ČCE a Rodinné centrum Medvídek vás zvou na Sborový den při příležitosti zahájení činnosti v zrekonstruované evangelické faře v Miroslavi. Dopolední bohoslužby začínají mimořádně až v 9 hodin, odpolední program v kostele ve 14.00 hodin, následuje Zahradní slavnost s klavírním koncertem pod širým nebem, zpěv spirituálů, grilování …

otevreni-fary

21. Srp 2016

Krásná hudba pro Miroslav

V neděli 21. srpna 2016 v 16.00 hodin se v evangelickém kostele v Miroslavi uskuteční koncert nazvaný Krásná hudba pro Miroslav. Účinkují absolventi prázdninového kurzu pod vedením Jana Škrdlíka. Srdečně zveme!

Rodinná rekreace na Blažkově

Od soboty 13. srpna do soboty 20. srpna 2016 probíhá rodinná rekreace na Blažkově, s bratrem farářem Davidem Sedláčkem se účastní jak miroslavské rodiny, tak přátelé našeho sboru.

Půjčovna babiček

Půjčovna babiček je projekt RC Medvídek, který nabízí zprostředkování kontaktů mezi maminkami malých dětí a dobrovolníky ochotnými občas pohlídat dítě v kočárku. Od léta se Půjčovna babiček pomalu rozjíždí. Potřebujete-li občas pohlídat miminko v kočárku, ať už kvůli návštěvě lékaře, úřadu, kadeřníka nebo si chcete zacvičit či dělat něco, co s dítětem moc nejde, můžete se přihlásit. Chcete-li se zapojit jako dobrovolnice nebo dobrovolník, dejte nám vědět. Více informací u Daniely Bednaříkové (608 128 347 nebo Heleny Drastíkové 731 441 089).

Celý článek →

Jedeme do Nosislavi

V neděli 26. června odpoledne se v Nosislavi koná slavnost otevření Chráněného bydlení. Z Miroslavi z autobusového nádraží odjíždí autobus v 13.45 hodin. Návrat do 19.00 hodin, jízděné pro dospělého 100 Kč, děti zdarma. V autobuse jsou ještě volná místa, zveme vás, stačí přijít na zastávku. Za Diakonii ČCE promluví bratr farář Ondřej Titěra, druhý náměstek synodního seniora.

Noc kostelů

Srdečně Vás zveme na Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 10. 6. 2016. Navštivte také evangelický kostel v Miroslavi, můžete se těšit na program pro děti, zpěv, hudbu varhan i fléten, výstavu o Jeronýmu Pražském, drobné občerstvení, dobrou kávu… Program pro děti v zahradě začíná v 16 hodin, oficiální zahájení bude v 19 hodin. Podrobnější program naleznete zde: program

Těšíme se na Vás!

RC Medvídek už 6 let v Miroslavi!

Přijďte s námi oslavit 6 let působení RC Medvídek ve středu 25. května. Program bude v rámci Dne otevřených dveří po celý den. Součástí bude běžné sejití RC Medvídek, pohádka pro nejmenší, Celé Česko čte dětem, Dílničky pro celou rodinu (v rámci projektu Dílničky pro vnoučata i babičky) – tvoření mramorovacími  barvami, sázení kytiček), anketa o nejoblíbenější postavu z dětských knih. Vyvrcholením akce bude divadelní představení knihy Lichožrouti. Srdečně zveme! Podrobný program čtěte zde: program dne

Lichožrouti – divadlo pro děti

Ve středu 25. května od 18 hodin bude v evangelickém kostele divadelní představení knihy Lichožrouti. Hrají a čtou Pavel Oubram, Věra Hollá a Tomáš Drápela. Srdečně zveme!

Přijďte se nechat vtáhnout do příběhu o lichožroutech, což jsou tvorové žíjící v domácnostech lidí a živící se ponožkami. Nedivte se tedy, že se vám pořád ztrácejí ponožky….Kniha Lichožrouti Pavla Šruta byla vyhlášena dětskou knihou desetiletí.plakát

Férová snídaně 14. 5. 2016 od 9.00 do 12.00

Zveme vás na zahradu u evangelického kostela (nebo do Kruhu, nebude-li přát počasí) na tzv. Férovou snídani – celorepublikový happening na podporu výrobků Fair Trade  a také na podporu místních produktů. Akce propaguje uvědomělou spotřebu, upozorňuje na problematiku producentů ve třetím světě a podporuje spravedlivé ceny pro výrobce ve třetím světě a současně také podporuje místní produkci a sousedské vztahy. Výrobky s logem Fair trade garantují, že jejich producentům (často malým farmářům) bylo spravedlivě zaplaceno, že nebyla zneužita dětská …

Celý článek →
13. Srp 2016

Sborový pobyt na Blažkově

Letošní rok má náš sbor přidělen termín pobytu na Blažkově od soboty 13. srpna do 20. srpna. Zájemci o tuto rodinou rekreaci nechť se hlásí sestře Jáře Šimšové.