Ohlédnutí za programem v Kruhu – O životě ve václavovské domácnosti

O životě ve václavovské domácnosti beseda v Kruhu – 4.5.2008 vede Mirek Šimša výpisky pořídila Daniela Bednaříková

Následující text je pokusem o záznam besedy v Kruhu. Je to pouze to, co jsem si zapsala a doma povzpomínala. Pokud najdete nesrovnalosti, ozvěte se. Můžete i doplnit, co jsem zapomněla. Pokud si vzpomenete ještě něco navíc, co nezaznělo, ozvěte se také. Ráda to vyslechnu, případně zapíšu. Děkuji! Jména v závorkách označují toho, kdo to vyprávěl. Omluvte, pokud jsem to někde popletla.

Všední den na … Celý článek →

Sborový den v dubnu

S B O R O V Ý

D E N V neděli 20. dubna 2008 se bude konat sborový den.

9.00 bohoslužby pro velké i malé

10.00 posezení při kávě a čaji, pro děti hraní a vytváření

12.00 společný oběd v Kruhu(zájemci, prosíme, hlaste se!)

13.00 promítání fotek z Blažkova, výletu nedělní školy atd., zajišťuje Iva Ryšavá)

cca

14.00 procházka s hrou

cca

16.00 beseda s p. Miroslavem Suchým o policejním potápěčství (s projekcí).

Srdečně zveme členy sboru všech věkových kategorií na celou neděli včetně oběda.Zájemci o oběd, prosíme, zapisujte se!

POZOR!!! ZAČÁTEK BOHOSLUŽEB 20. 4. 2008

v 9 HODIN!!!

Poslední březnová mládež

Naši poslední březnovou mládež jsme svolali na faru. Terka měla program o partnerství formou diskuze. Po vážném programu jsme se přesunuli do vikářského bytu, kde jsme se koukali na film Amélie z Montmartru. Byla to dobrá volba. V neděli odpoledne jsme hráli freesbe na volejbalovém hřišti. Měli jsme dvě družstva, ve kterých byli hráči různého věku. Zahráli jsme si pěkně a těšíme se, až se bude počasí na volejbal.

Nabídka akcí pro mládež – jaro 2008

5. dubna – výlet na Mohylu míru (více na www.embs.cz)

20. dubna – rodinná neděle v Miroslavi (naše)

2. – 4. května – školka – Vanovice

11. května – hudební neděle

25. ktvětna – rodinná neděle (seniorátní)

31. května – turnaj v ringu – Nosislav

Velikonoční bohoslužby mládeže

Mládež, jako už tradičně každý rok, připravovala bohoslužby na Velikonoční pondělí. Základem nám byl příběh o Lazarovi, poté byl mládežníky tento příběh upraven jako rozhovor mezi "Ježíšem“ (Radek) a „pocestným“ (Marta). Pocestný kladl Ježíšovi otázky, na které odpovídal Ježíš čtením z Bible – z Nového zákona. Následovalo kázání, které připravil Dan. Mládež během bohoslužeb zpívala 2 písně ze zpěvníku Svítá, přičemž jedna z nich – Šly zrána ke hrobu byla se shromážděním a za doprovodu féten, basy a kytary. Za …

Celý článek →

Velikonoční bohoslužby mládeže

Mládež, jako už tradičně každý rok, připravovala bohoslužby na Velikonoční pondělí. Základem nám byl příběh o Lazarovi, poté byl mládežníky tento příběh upraven jako rozhovor mezi "Ježíšem“ (Radek) a „pocestným“ (Marta). Pocestný kladl Ježíšovi otázky, na které odpovídal Ježíš čtením z Bible – z Nového zákona. Následovalo kázání, které připravil Dan. Mládež během bohoslužeb zpívala 2 písně ze zpěvníku Svítá, přičemž jedna z nich – Šly zrána ke hrobu byla se shromážděním a za doprovodu féten, basy a kytary. Za …

Celý článek →

Mládež v lednu a únoru

I v lednu jsme se scházeli ke schůzkám mládeže. Nejčastěji to bývalo na faře. Únorové mládeže jsme "otevřeli“ promítáním v Kruhu. Dan nám pustil Jesus Christ Superstar, bylo to v originále a musím říct, že to byla dobrá volba :). Na film s námi se dívaly i konfirmandky – Zuzka a Markéta. Po filmu jsme popřáli k narozeninám – Jirkovi a Danovi a samozřejmě bylo i něco dobrého na zub :). Na poslední mládež jsme se sešli u …

Celý článek →

Schůzky seniorek

Seniorky v našem sboru mají svá setkání po čtrnácti dnech. Důvodem scházení je touha být spolu, radovat se, smát se, ale také spolunést to, co nám dělá starosti, co bolí a není možné to změnit. Udržujeme spojení se vzdálenými, nemocnými, v domově v Myslibořicích. Nejsme jenom místní, ale i z Bohutic a Moravského Krumlova. Navštívily jsme tři kazatelské stanice, letos na jaře chceme jet poznávat Znojmo, možná Baťův kanál. Také se budeme podílet na sběru šatstva pro Úpici. Uvítaly bychom mezi sebou i bratry seniory. Naše setkání …

Celý článek →

Sobotní mládež – 26. ledna

26.ledna jsme se sešli na mládeži v celkem hojném počtu. Jako již tradičně se sobotní večer započal zpěvem písní z našeho oblíbeného zpěvníku Svítá. Začali jsme pěkně od podlahy za doprovodu našeho bratra vikáře(na kytaru) a Radka (na basu).

Program si připravila Terezka prozměnu o proroctví. Opět jsme se dozvěděli díky výkladu bratra faráře něco nového. Vlastně jsme pomalu ani netušili, k čemu by měl takový prorok sloužit. Terka si pro nás nejprve připravila čtení z Bible a pár otázek, které si sama zvolila …

Celý článek →

Schůzky mládeže

Naše schůzky mládeže jsou každou sobotu od 19 hodin na faře a nebo v rodině nějakého mládežníka. Mládežnické řady svým příchodem posílil nový bratr vikář Daniel Matějka a loňští konfirmandi. Jsme tomu rádi. Letošní rok vybíráme témata na program z evangelického časopisu pro mládež – Bratrstvo. Měli jsme už řadu zajímavých programů – např.: eutanazie, Má člověk nějaký úkol?, Kde končí rituál a začíná rutina?, manželství, přátelství.. Po přečtení článku z Bratrstva nastane obvykle diskuze, kde debatujeme o daném … Celý článek →

Výlet mládeže do Krouny

Od posledního pátku v roce 2007 do první středy v roce 2008 část miroslavské mládeže strávila týden na faře v Krouně u Sedláčků. Do Krouny jsme dojeli vlakem, jeli jsme kolem zasněžených polí, lesů. Byla to cesta jako z pohádky. V sobotu jsme se šli projít za faru na pole. Bylo hezky, na polích byly zamrzlé kaluže. Další den byly bohoslužby s Večeří Páně na faře. Po obědě jsme se vydali na procházku za Krounu, zpět jsme se vraceli vlakem. Večer začalo chumelit, a tak jsme mohli v pondělí …

Celý článek →

Co se dělo ve sboru v roce 2007?

Leden

– ekumenické shromáždění v Hostěradicích

Březen

– návštěva synodního seniora Joela Rumla

Duben

– výměna oken na faře– rodinná neděle

Květen

– konfirmační slavnost

Červen

– 40. výročí postavení modlitebny v Litobratřicích

Červenec

– křest Jiřího Ryšavého

Srpen

– pobyt na Blažkově, jak junioři, tak senioři

Září

– 40. výročí postavení modlitebny v Moravském Krumlově, kázal bratr farář Daniel Ženatý – konec jáhenátu, stěhování manželů Palackých do Hodslavic

Říjen

– příchod nového vikáře Daniela Matějky– koncert na opravené harmonium v Kruhu

Listopad

– návšteva brigádníků ze Spremberka, kteří pracovali na židovském hřbitově– připomenutí 20. výročí od úmrtí bratra faráře Vladimíra Kaluse– výlet do Silůvek na instalaci sestry farářky Kadlecové

Prosinec

– …

Celý článek →