Den reformace v Kruhu

            Den reformace, 31. říjen, jsme si díky bratru faráři Titěrovi připomněli v Kruhu 1. listopadu 2009. Že je Martin Luther velký reformátor, to asi víme všichni, dokonce bychom v paměti z konfirmačního cvičení pár dat a základních údajů také vylovili. Přesto bylo velmi zajímavé dovědět se trochu víc o obsahu Lutherových tezí, o jeho pohnutkách, které ho vedly až k přibití 95 bodů na chrámové dveře ve  Witenbergu (31.10.1517) i o tom, co vše tento čin podnítilo. Lutherův boj proti odpustkům, jejichž prodej se mohutně rozproudil v roce 1515 po vydání buly papeže Lva X., nebyl bojem za odtržení se od církve, ale za její očistu a věrnost. Lutherův čin měl veliký ohlas – přišly návrhy na vyloučení z církve, bouřlivě se disputovalo v Lipsku, Luther měl jít obhajovat svůj postoj do Říma. Tady však zasáhl jeho ochránce Bedřich Moudrý, který nechal Martina Luthera unést na hrad Wartburg. Tam v letech 1521-22 přeložil Martin Luther Nový zákon do soudobé němčiny.

            Jistě by bylo zajímavé dovědět se ještě víc o Lutherově životě, ale Den reformace si především žádal, povědět si něco zejména o tom, jak se Luther stal reformátorem (možná trošku i proti své původní vůli). Knihu Amedea Molnára, z níž Ondřej Titěra čerpal, jste už možná někteří vytáhli z knihovny a kruhový program se tak stal dobrým impulsem k jejímu znovupřečtení.

                                                                                                          Lia Ryšavá