Letní cestování v podzimním Kruhu

Tyto programy patří ke stálicím v kruhovém rozpisu a všichni se na ně těšíme. Je vždy zajímavé podívat se někam, ať už máme či nemáme vlastní zkušenost, a potěšit se vyprávěním i obrázky s těmi, kteří se z cesty plni dojmů a ve zdraví vrátili.

V září to byla Anežka Titěrová, která si pro večer v Kruhu připravila vyprávění z výletu po Rakousku. Nám už známé cyklistické trio – Kateřina, Anežka a Adam Titěrovi – se tentokrát vypravilo po cyklostezce v povodí rakouské řeky Mur. Tuto cyklotrasu, v Rakousku dlouhou 365 km, zahájili u pramene řeky Mur v taurských Alpách. S velkým zájmem jsme sledovali fotografie i přehledně připravené (na mapě dokumentované) vyprávění o navštívených městech, o úskalích i krásách cyklostezky, která patří k rakouským nejdelším. Titěrovi ji však neabsolvovali celou, ve Štýrském Hradci se vydali na sever a projeli spolkovou zemí Burgenland. Poslední noc pod stanem strávili na břehu Neziderského jezera, které je rakouské největší. Pro svou významnou faunu i flóru patří mezi přírodní památky UNESCO. Jak se ukázalo, Neusiedlersee je nejen ptačím rájem, ale také zaslíbenou zemí komárů, kterým se v bažinách a nekonečných rákosových porostech výborně daří. Týdenní cyklovýlet byl zakončen v prudkém dešti ve Vídni; odtud už směřovali domů autem. Děkujeme za ochotu podělit se s námi o dojmy i nové poznatky.

V říjnu nás Daniela a Aleš Bednaříkovi pozvali na Maltu, ostrov apoštola Pavla. Tento úhel pohledu možná některé posluchače překvapil. Cestování na Maltu patří do nabídek cestovních kanceláří, ale jistě není hlavním cílem poznání míst, kde apoštol Pavel a jeho druhové ztroskotali. Se zájmem jsme v úvodu vyslechli biblický oddíl, který pavlovskou událost připomíná, a pak už jsme se zaposlouchali do zajímavé historie ostrovního státu, do příběhů o maltézských rytířích, a zadívali se na fotografie. Bednaříkovi byli na Maltě soukromě u Alešovy sestry Julie, mohli proto poznat nejen lesk turisticky atraktivních míst, ale také běžný život místních obyvatel, jejich starosti například s vodou, dobrodružné cestování místními autobusy, nákupy na trhu, soužití třeba i s koněm na maličkých městských dvorcích, rozpálené bílé skály na pobřeží i zlatem přetékající kostely přeplněné lidmi při každé mši, nejen té slavnostní. Malta, ostrov apoštola Pavla, je dodnes zemí, kde příslušnost k církvi patří k samozřejmostem.
Lia Ryšavá