Nedělní škola 2009- 2010

Nedělní škola v roce 2009/2010

Letos začínáme v nedělní škole nový cyklus úloh. Jmenuje se „Pozvání na cestu“. Během čtyř let bychom měli probrat vybrané příběhy Starého zákona, Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů.

Na letošní rok připadají příběhy: stvoření světa, příběhy praotců (Abrahama, Izáka, Jákoba), vyvedení z Egypta, putování pouští a příchod do zaslíbené země. Začátek doby soudců. Posledním příběhem bude na konci června Rút.

Učitelé, kteří provázejí naše děti každou neděli biblickými příběhy jsou: Sestra Jarmila Šimšová, bratr Martin Ryšavý, sestry Eva Ryšavá, Jana Michalová, Daniela Bednaříková, Terezka Ryšavá. V Litobratřicích nedělní školu vede sestra Jiřina Havlová.

Tento školní rok nebudeme mít pracovní sešity, ale občas budeme dostávat omalovánky nebo pracovní listy.

Letos se chceme více věnovat učení písní. Vždy několik nedělí po sobě bychom se chtěli učit jednu píseň, aby si ji děti zapamatovaly a mohly si ji někdy i samy doma zazpívat. Na podzim to bude píseň Krásná je modrá obloha EZ 178, BTS 14, potom píseň Mému Bohu patří zem (BTS 13). Zazpívejte si je někdy s dětmi!

Do nedělní školy odcházíme po ohláškách během třetí písně. Pokud jsou bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, začínáme nedělní školu obvykle nejdříve v 8.30 na faře a pak jdeme do kostela, aby se děti i učitelé mohli účastnit vysluhování.

Na Vaše děti se v nedělní škole vždy těšíme a jsme rádi, když se jim v nedělce líbí.

Podrobný rozvrh úloh naleznete na http://www.deticce.cz/bohosluzby/cely_rok/ pod názvem rozvrh úloh 2009/2010.

Daniela Bednaříková