Ohlášky na Velký Pátek 10.dubna 2009

Je Velký Pátek, den smrti Krista Pána. Je dobře, že jste se shromáždili k jeho Slovu a svátosti. Budeme dnes vysluhovat svatou VP, vědomi si toho, že každý, kdo vyznává, že i za jeho hříchy Kristus zemřel, má místo u jeho stolu.

2)      Také proto, že je dnes pracovní den, budou se bohoslužby s VP konat i večer v 18°° hodin v Bohuticích. Tam také bude zpívat pěvecký sbor a prosím zpěváky, aby se v Bohuticích sešli již v 17.15 hodin  ke zkoušce.

3)      Dnešní sbírka je na potřeby sboru, stejně tak bohutická.

4)      Na Boží Hod velikonoční budou bohoslužby s vysluhováním samozřejmě ráno v 8.30 hodin zde v kostele. Budeme při nich vysluhovat i svátost křtu pro Tobiase Orálka z Troskotovic. Na den vzkříšení Páně budou bohoslužby s vysluhováním VP také v M.Krumlově a zda budou v Troskotovicích se ještě uvidí, podle účasti troskotovických zde v Miroslavi v neděli dopoledne.

5)      Nedělní chrámová sbírka bude věnována na HDL JJ. Tentokrát pro kostel v Dvakačovicích.

6)      Vaše osobní mimořádné dary při příležitosti VP do kasiček u lavic a všechny další vaše dary vděčně přijímáme na opravu střechy tohoto kostela. Děkujeme.

7)      V pondělí velikonoční bohoslužby chystá mládež. Vysluhována VP bude pak v Litobratřicích.

8)      Připomínám, že v úterý hned po svátcích je plánována porada staršovstva.

9)      Omlouvám se, ale protože co nejdříve odjíždím konat bohoslužby do Hrabětic a Jevišovky, zřejmě nebudu mít čas se s vámi pozdravit při vycházení po bohoslužbách.

ooOhlášky připravil Ondřej Titěra