Paměti pana vikáře Šedého – 26.4.2009

Program v Kruhu 26. dubna 2009 je možno zařadit do tzv. programů z vlastních zdrojů. Seznámila jsem přítomné s postavou pana vikáře Rudolfa Šedého prostřednictvím četby ukázek z knihy Paměti pana vikáře Šedého, která vyšla v roce 2008 v nakladatelství Eman. Protože je kniha poměrně rozsáhlá, s množstvím zajímavých událostí a navíc je velice čtivá, rozhodla jsem se naplnit čtením z ní několik kruhových programů. V 1. části jsem posluchače seznámila s dětstvím R.Š. v Jimramově, s učňovskými léty v Poličce a ve Svitavách, s vandrováním po Čechách a do Německa a s vojenskou službou, kterou z větší části vykonával v Brně. Tam měl možnost účastnit se života v reformovaném evangelickém sboru na Pellicově ulici.

Lia Ryšavá