3. května 2009

·        Přivítání (i hosté)

·        Některé rodiny z našeho sboru jsou na výletě s dětmi a účastní se dnes bohoslužeb v Boskovicích.

·        Dnes bude vysluhována svátost křtu. Bude pokřtěn Václav Drastík. Radujeme se z rozhodnutí rodičů přinést Václava ke křtu; radujeme se z Božího rozhodnutí přijímat malé děti za své.

·        Po bohoslužbách jste zváni do Kruhu k besedě při čaji a kávě (s malým Václavem, jeho rodinou, i mezi sebou navzájem) Děkujeme všem, kdo přípravou setkání v Kruhu umožnili.

·        Bohoslužby dnes v kazatelských stanicích (MK, Tro)

·        Dnes večer je ekumenický nešpor v ř.k.kostele v Hostěradicích v 19°° hodin. Kázat bude náš br.fr., zpívat budeme z tamních zpěvníků, odjíždíme auty v 18.45.

·        Včera se konalo rozloučení s paní Alenou Ryšavou v kostele v Hostěradicích. (naposledy jsme se s ní setkali minulý pátek zde v kostele při pohřbu Viktora). Pán Bůh zůstávej s dětmi Radkem a Helenou a jejich rodinami.

·        V pátek zemřel Pavel Ryšavý, pohřeb se bude konat v Hostěradicích.

·        V příštím týdnu:

v pondělí: bude pravidelné vyučování ve Vémyslicích ve 13.45 i na faře v 15.15.

ve středu: od 9°° maminky u Suchých ; v 15.30 konfirmační cvičení; zpěv

·         Ve středu 6.5. od 18°° hodin bude ve sboru ve Znojmě přípravné setkání účastníků „Kurzů Alfa“, o kterých vás informovala sestra farářka Špinarová v Kruhu. Slíbili jste jedno auto pomocníků, prosím, aby jste se domluvili na středu a do Znojma se vypravili.

·         V tomto týdnu přijede, již pravidelná, návštěva studentů z Recklinghausenu, kteří budou pracovat na židovském hřbitově. V pátek 8.5. zveme všechny na společnou dopolední brigádu na židovském hřbitově a pak společný oběd s besedou ve 14hod. v Kruhu.

·        Během měsíce května máte možnost se připojit svým darem k celocírkevní sbírce na Jeronymovu Jednotu a to buď do zvláštní pokladničky v kostele, či pokladní Janě Ryšavé, která Vám vystaví doklad pro odečet daní.

Příští víkend má br.fr. řádnou dovolenou; hostem na kazatelně bude příští neděli sestra farářka Jiřina Kačenová z Letohradu. Těšíme se na ni.

Předběžně: v dalším týdnu v úterý 12.5. je straršovstvo a od čtvrtka do neděle je v Praze synod.