Ekumenické bohoslužby v Hostěradicích

V neděli 3. května 2009 se nekonaly tradiční nešpory a Kruh, neboť jsme byli pozváni P. Josefem Dvořákem k ekumenickým bohoslužbám do kostela sv. Kunhuty v Hostěradicích. V zaplněné boční lodi jsme společně zpívali známé písně, četli z bible a modlili se. Bohoslužby zahájil místní farář J. Dvořák, modlitbou posloužil miroslavský kněz P. Pavel Merta. Kázal náš farář Ondřej Titěr na text z evangelia Janova (Jan 21, 15-23) – Ježíš se třikrát ptá Šimona Petra, zda ho miluje, pověřuje ho, aby pásl jeho ovce a následoval ho. Slovy „To není tvá věc,“ Šimona Petra i nás zbavuje zbytečných starostí o to, co se kdy s kým stane nebo nestane. Společenství při tomto ekumenickém nešporu bylo potěšující, jsme za ně vděčni a těšíme se, že se s katolickými bratřími a sestrami znovu sejdeme ať už u nás, nebo v katolickém kostele v Hostěradicích či v Miroslavi.

Lia Ryšavá

Ekumenické bohoslužby v Hostěradicích

V neděli 3. května 2009 se nekonaly tradiční nešpory a Kruh, neboť jsme byli pozváni P. Josefem Dvořákem k ekumenickým bohoslužbám do kostela sv. Kunhuty v Hostěradicích. V zaplněné boční lodi jsme společně zpívali známé písně, četli z bible a modlili se. Bohoslužby zahájil místní farář J. Dvořák, modlitbou posloužil miroslavský kněz P. Pavel Merta. Kázal náš farář Ondřej Titěr na text z evangelia Janova (Jan 21, 15-23) – Ježíš se třikrát ptá Šimona Petra, zda ho miluje, pověřuje ho, aby pásl jeho ovce a následoval ho. Slovy „To není tvá věc,“ Šimona Petra i nás zbavuje zbytečných starostí o to, co se kdy s kým stane nebo nestane. Společenství při tomto ekumenickém nešporu bylo potěšující, jsme za ně vděčni a těšíme se, že se s katolickými bratřími a sestrami znovu sejdeme ať už u nás, nebo v katolickém kostele v Hostěradicích či v Miroslavi.

Lia Ryšavá