26. dubna 2009

Přivítání

2)      bohoslužby v kazatelských stanicích (MK, Li, Bo)

3)      Večer v 19°° nám v Kruhu po nešporu sestra Lia Ryšavá představí knihu pamětí br.vikáře Šedého. Další podrobnosti večer v Kruhu.

4)      – mládež je ve Znojmě na seniorátní školce

– farář se připravuje s konfirmandy v Moravči

5)      V pátek jsme se zde v kostele rozloučili s br. Viktorem Ryšavým, který zemřel minulou neděli ve věku 83 let. Slyšeli jsme slovo Ježíšovo: „Já jsem dobrý pastýř, dobrý pastýř položí svůj život za ovce.“ Naše přímluvy patří zarmouceným pozůstalým.

6)    V příštím týdnu:

     pondělí: odpoledne jede br.fr.do Myslibořic,

                                        nebude proto biblická hodina dětí

úterý: od 9°°hod. maminky u Počarovských

středa: 13.30 sestry seniorky, v 19°° zkouška zpěvu

čtvrtek: fr. není přítomen, koná svatbu v západních Čechách

7)      od pátku jsou prázdniny, rodiny našeho sboru s dětmi a přátelé jedou na společný víkend do Moravského Krasu. Na bohoslužbách a v NŠ budou v Boskovicích. Podrobnosti jsou na nástěnce nebo u Daniely Bednaříkové. Přejeme jim krásné počasí a příjemné společenství.

8)      Příští neděli 3.května bude dopoledne při bohoslužbách zde v Miroslavi pokřtěn Václav Drastík.

9)      Příští neděli večer v 19°° hodin budou nešporní bohoslužby v Hostěradicích v ř.k. kostele. Kázat bude náš br.fr., zpívat budeme z tamních zpěvníků. Zveme všechny, pojedeme auty ve třičtvrtě na sedm do Hostěradic.

10)  Za dva týdny bude na kazatelně v Miroslavi hostem sestra farářka Jiřina Kačenová z Letohradu. Pojede i do kazatelských stanic.                     Náš.br.fr. bude mít dovolenou.

11)  Děkujeme všem, kdo myslí na budoucí výdaje sboru při opravě střechy. V pátek navštívily náš sbor pracovnice Památkového ústavu prohlédly si střechu a seznámily nás s podmínkami opravy. Víme nyní kde a jak oficielně žádat o stanovisko odborníků památkové péče. Musíme tedy podstoupit tento schvalovací proces. Mimo to nás také informovaly o možnostech žádostí o státní dotaci na takovou opravu. Celkově to bylo velmi užitečné pracovní setkání v konstruktivním duchu.

12)  Máme radost, že br. Dušan Ryšavý je zpět z nemocnice ; Doubravovi přivezli pozdravy od všech třech sester z Myslibořic.