17. ledna 2010

Body pro ohlášky

—————————————————

         přivítání

         po bohoslužbách jste zváni do Kruhu k čaji a kávě a poslechu nahrávky písní z EZ.

         bohoslužby v kaz. st. (Li, MK)

         Dnes v 17°° v Kruhu nešporní bohoslužby v rámci „Týdne modliteb za jednotu křesťanů“ spolu s P.Pavlem Mertou.

         Synodní rada poskytla 150.000,-Kč jako pomoc lidem na Haiti postiženém zemětřesením. Švýcarská evangelická humanitární organizace HEKS, se kterou naše církev dlouhodobě spolupracuje, má také na Haiti již mnoho let svou humanitární základnu. Poskytnutá pomoc bude ve Švýcarsku navýšena a půjde přímo k trpícím. Vyhlašujeme dobrovolnou sbírku do pokladničky-kostelíčka na doplnění tohoto Fondu pomoci. Také sbírka večerního ekumenického shromáždění v Kruhu bude k této sbírce připojena. Dopis SR čtěte na nástěnce.

         V příštím týdnu:

v úterý: od 9°° maminky u Drastíků

             ve 14.30 starší děti

             v 17°° biblická hodina v Bohuticích

             ve 20°° Kroužek učitelů NŠ

ve středu: v 17°° mše v ř.k.kostele (s účastí našeho br.fr.)

ve čtvrtek: v 17°° biblická hodina na faře

v pátek: ve 13°° mladší děti

v sobotu: v 19°° mládež

         příští neděli ve 14.30 bude v Brně v Červeném kostele synodním seniorem instalován ke službě nový Seniorátní výbor brněnského seniorátu. Po slavnostních bohoslužbách bude beseda se synodním seniorem a synodní kurátorkou  i s ekumenickými hosty v sále na zelené faře prvního brněnského sboru. Pozvánka je v nástěnce.

Z porady staršovstva:

         Všichni presbyteři ocenili průběh a organizaci dětské vánoční besídky na 4. adventní neděli; také bohoslužby na Štěpána, které připravila mládež, staršovstvo oceňuje a učitelkám, NŠ i mládeži děkuje, jistě i za celý sbor.

    Staršovstvo chystá VSS. Sestaví dopis o průběhu minulého roku ve sboru.

      VSS se bude konat v neděli 14.března a důležitou částí bude volba 1/2 členů staršovstva.

         Staršovstvo pověřilo sestry: Pavlu Svobodovou, Evu Ryšavou, Danielu Bednaříkovou a bratry Jindřicha Macha a Erika Schwarzbacha přípravou kandidátky pro volby do staršovstva. Na ně se obracejte se svými personálními návrhy.

         Tak jako loni, bude nachystána anketa dotazů i připomínek k celoročnímu dění.

         Na poradě byla projednána velice dopodrobna sestavená výsledovka hospodaření k 31.12.09. Bude včas před VSS k nahlédnutí a možné diskuzi.

         Sbor obdržel na CD nosiči nahrané a nazpívané některé písně ze zpěvníku. Ukázky bude možné si poslechnout po těchto bohoslužbách při besedě v Kruhu a bude možné si CD objednat.

         Staršovstvo dostalo od brněnských sborů oznámení termínů pro účast ve středisku Blažkov. Termín rodinné rekreace našeho sboru bude 21.-28.srpna a týden pobytu seniorů následuje (od 28.srpna do 4.září). Tyto termíny budou vyvěšeny na nástěnce.

         Staršovstvo prosí ty bratry a sestry, kteří jdou ochotnu jezdit na bohoslužby do kazatelských stanic, aby důsledně dodržovali rozvrh služeb a nemohou-li jet, aby si sami VČAS dojednali za sebe náhradu. Nechce-li někdo, kdo je dosud na rozpis psán, do kazatelských stanic jezdit, ať to řekne (farářovi, kurátorovi nebo sestře Janě Ryšavé) a dále psán nebude. Nutit nikoho nechceme.

V posledním čísle KJ je článek k 80.výročí narození faráře Vladimíra Kaluse. (15.1.1930)