20. června 2010

Ohlášky na neděli 20.června 2010
——————————————–

Toto shromáždění je mimořádné v účasti rozmanitých návštěv dospělých, dětí i mládeže nejen z okolních sborů ČCE, ale i účastí bří a sester z farnosti římsko-katolické z Miroslavi. Naše lidská vděčnost vyjadřuje jen malý kousek z radosti, kterou mají andělé nebeští. Jsem rád, že jste přišli.
Program dnešní neděle s dětmi a pro děti zdaleka nekončí, bude pokračovat i po skončení bohoslužeb, kde vám v Kruhu zde přítomní manželé Šormovi představí perníkovou chaloupku u Pardubic, ve které bydlí a kam je možné i jen na návštěvu. Po občerstvení si děti vysoutěží cestovní lístky opravňující je vstoupit do věže katolického kostela v Miroslavi a vystoupat s opatrností až do prostoru ke zvonům, které slyšíváme, ale obvykle nevídáme. Pokud by někdo opustil program a průvod, pak nejpozději v 11 hodin před katolickým kostelem. Účast na této mimořádné výpravě není omezena věkem.
Neděle s dětmi ani pak nekončí. V 17°° hodin bude v Kruhu hudba našich domovů. Shromáždění povede Lia Ryšavá a ta očekává, že hrát a zpívat budou i další, kteří se dosud nepřihlásili svým dílem do programu.
Děkujme všem, kteří přispěli k dnešnímu pohoštění, děkujeme i těm, kdo sytili od pátku mládež, která byla a je u nás ve sboru na návštěvě.

Příští týden je posledním celým v školním roce, proto se naposledy sejdeme v úterý se staršími a v pátek s mladšími dětmi na biblických hodinách. Také příští neděli bude poslední NŠ s tradičním překvapením.
V úterý od 19°° hodin se sejde k pravidelné poradě staršovstvo. Potvrďte svou účast podpisem do oběžníkové knihy a připojte své návrhy do programu, prosím.
Ve středu od 9°° hodin se v Kruhu scházejí maminky s batolaty. Vyřizujte pozvání i dalším.
V sobotu bude mládež…?

Příští neděli dopoledne v 8.30 pravidelné bohoslužby, poté i v MKrumlově a v Bohuticích.
Navíc odpoledne v 15°° se sejdeme zde v kostele k besedě pod novou střechou. Rádi bychom se setkali s těmi, kteří na obnově naší střechy pracovali (klempíři, tesaři, elektrikáři, zedníci, malíři), s těmi, kdo na ni přispěli (to jste hlavně vy všichni, ale i další a některé instituce) i těmi, kdo nad opravou drželi dozor. Poděkujeme jim a společně si pak v Kruhu při občerstvení prohlédneme fotografie pořízené během oprav. Ochotné sestry bych chtěl požádat, zda by mohly některé z moučníků připravit ve tvaru střechy. Prý to jde. Recept doporučit neumím, jen mám takovou smělou, by drzou prosbu. A předem děkuji. Příští neděli v 15°° hodin setkání pod novou střechou.

Autobus, kterým jste někteří z vás minulou neděli jeli odpoledne do Bohutic, byl vyúčtován Janem Šimšou jako sponzorský dar. Také řidič Mirek Šimša řídil sponzorsky. Děkujeme srdečně.