21. března 2010

1)                Vítám vás

2)                Bohoslužby budou ještě v M.Krumlově a Litobratřicích ; náš br.fr. je spolu s hrabětickými ve sboru v Břeclavi, kde káže a má i následný program na sborové besedě.

3)                Dnes večer v 17°° hodin se konají ekumenické bohoslužby v ř.k. kostele v Hostěradicích, při kterých káže náš br.farář. Odjíždíme auty od fary v 16.45 hodin. Zpívat budeme z katolických kancionálů.

4)                V příštím týdnu:

v úterý: od 9°; se sejdou maminky u Počarovských

            v 15.30 starší děti na faře

  v 19°° první porada staršovstva v novém složení, mimo jiné se bude volit kurátor sboru, místokurátor, předseda staršovstva atp. Staršovstvo bude výjimečně zasedat v Kruhu. Zváni jsou tentokrát i všichni bývalí presbyteři.

Akutní záležitosti, které je nutno projednat poznamenejte do oběžníkové knihy a svou účast potvrďte podpisem.

(V úterý v 19°°, úvodní pobožnost má br.J.Mach)

ve středu: ve 13.30 sestry seniorky v Kruhu

                 v 17°° biblická hodina v Bohuticích

                 v 19°° zkouška zpěvu

ve čtvrtek: v 17°° biblická hodina na faře

v pátek: ve 13°° mladší děti na faře

v sobotu : od 19°° mládež

5)                Příští neděli 28.března (Květná neděle) budou bohoslužby s dětmi a pro děti. Začátek bohoslužeb příští neděli bude v 9°° hodin. To je změna. Také se v noci na neděli mění čas na tzv.letní, to znamená, že budeme vstávat o hodinu dřív. Všichni si nově nařídíme hodinky už v sobotu večer a sejdeme se, i s dětmi, v devět.

6)                Příští neděli odpoledne v 16°° hodin se zúčastníme v našem kostele mimořádného hudebního vystoupení, kompletního provedení Lk pašií od JSBacha v podání Brněnského ekumenického sboru. To je velké dílo a zároveň pro nás velmi slavnostní uvedení do velikonočního týdne. Počítejte příští neděli s odpoledním duchovním koncertem!

7)                Pod kruchtou si vezměte letošní letáky JJ a případně ještě velikonoční sborové listy.