3. října 2010

Bratři a sestry,

vítám Vás při bohoslužbách v neděli Díkčinění, při nichž bude vysluhována večeře Páně.

Ke společnému slavení jsou zváni všichni pokřtění bez rozdílu církevní příslušnosti.

Dnes se konají také bohoslužby v 10 hodin v  Moravském Krumlově a ve 14 hodin v Troskotovicích, tam bude vysluhování večeře Páně také.

Dnešní sbírka při vycházení je celocírkevní a je určena na Fond pomoci (podrobnosti čtěte na nástěnce);

vaše případné další dary do pokladniček u zadních lavic jsou při příležitosti VP určeny na potřeby sboru.

Také dnes Vás srdečně zvu v 19 hodin na nešpor a do Kruhu, kde má program mládež o svých prázdninových aktivitách.

V příštím týdnu se uskuteční tato sborová setkání:

pondělí:biblická hodina starších dětí ve 14.45

úterý: porada staršovstva v 19°° hodin (prosím presbytery, aby podpisem potvrdili svou účast, popřípadě připojili podněty k jednání)

středa: maminky a děti z mateřského centra Medvídek mají svou pravidelnou schůzku v Kruhu od 9hodin

čtvrtek: v 19°° budou zahájeny biblické hodiny pro dospělé, srdečně zvu nejen ty, kteří se těchto setkání účastnili již dříve, ale také všechny Vás, kdo máte zájem o setkání nad biblí

pátek: ve13°° biblická hodina pro mladší děti

V pátek 8.10. v 19 hodin mládež pořádá Filmový klub v Kruhu. Promítat se bude film Blade runer – všichni jsou srdečně zváni.

sobota: setkání mládeže v 19°°

Dostali jsme pozvání do Třebíče – příští neděli 10.10. ve 14.30 se tam uskuteční instalace nových farářů Jany a Tomáše Potočkových. Třebíč je náš sousední sbor – pozvání od sousedů je upřímné, kdo máte možnost jet do Třebíče, přijměte ho. Podrobnosti jsou na nástěnce.

Vyřizuji Vám srdečné pozdravy od našich německých přátel ze sboru ve Spremberku, kde jsme před čtrnácti dny byli na návštěvě a písemný pozdrav od manželů Lerchnerových z Chemnitz-Glösa, kteří nám v týdnu napsali a zdraví nedělní shromáždění.

Na závěr Vám sděluji smutnou zprávu – 29. září zemřel br.fr. Jiří Veber, bylo mu 88let. Řada z Vás si ho pamatuje jako přítele našeho bývalého faráře Vladimíra Kaluse. Pohřební shromáždění bude příští sobotu 9.10. ve 13 hodin v kostele v Šumperku (parte na nástěnce).

Lia Ryšavá