4. dubna 2010

  Dnes je slavný Boží Hod Velikonoční, vítejte, sestry a bratři, při těchto bohoslužbách.

2)     Budeme dnes v den Vzkříšení také vysluhovat VP. K tomuto Kristovu Hodu jsou zváni všichni pokřtění bez ohledu na církevní příslušnost.

3)     Sváteční bohoslužby s vysluhováním VP budou dnes slouženy také v 10hodin v M.Krumlově a odpoledne ve 14°° v Troskotovicích.

4)     Chrámová sbírka dnešní neděli je určena v celé církvi na tzv. Hlavní Dar Lásky. To je dnešní hlavní sbírka.                  Další vaše dary, které jste zvyklí dávat při příležitosti vysluhování VP do kasiček u lavic, zůstávají na potřeby našeho sboru.  Za vaši obětavost velmi děkujeme.

   Zítra, na velikonoční pondělí budou bohoslužby zde v 8.30 a připravuje je mládež.  Zveme vás do kostela, stále jsou svátky. V Litobratřicích, kam také jede se svým zvěstováním mládež, budou zítra bohoslužby navíc s vysluhováním VP.

    V příštím týdnu:

v úterý od 9°° hodin se sejdou maminky u Drastíků

také v úterý ve 13.30 se výjimečně scházejí sestry seniorky

             v 15.30 mají svou biblickou hodinu starší děti

ve středu: začíná dvoudenní akce „dětský bazar v Kruhu“, všechny potřebné informace jsou na nástěnce

            v 17°° biblická hodina v Bohuticích

        ??v 19°° zkouška zpěvu ??

ve čtvrtek  v 19°°!! bude na faře biblická hodina dospělých

v pátek ve 13°° mají mladší děti svou biblickou hodinu

v sobotu se pravidelně v 19°° schází mládež

7)     Příští neděli 11.4. v Kruhu od 17 hod. bude hostem Robi Mahel. Podělí  se s námi o zážitky a fotografie ze své cesty do Indonésie. Těšíme se už i na příští neděli.

8)     Hned pozítří, v úterý ráno, přijdou dělníci a začnou s opravou střechy tohoto kostela. (Zdálky a opatrně můžete práce postupně sledovat.) Bude to velká, několikatýdenní akce, doufáme, že s dobrým koncem.