9. května 2010

Všechny Vás bratři a sestry vítám v tomto shromáždění.

Dnes je 4.neděle po Velikonocích, nazvaná – Rogáte,  vyslechněte následující ohlášení.

Kromě těchto bohoslužeb, bude v našem sboru také dopolední shromáždění v 10h v Litobratřicích a v půl druhé odpol. v Bohuticích.


Večerní nešpor bude jako obvykle v 19 hodin a v Kruhu uslyšíme vyprávění o Filmovém

klubu  i s ukázkami  v podání  Jana Uhříka.  Příjměte toto pozvání k večernímu sejití.


Po těchto bohoslužbách jste všichni zváni do Kruhu k posezení a besedě při kávě.


        
V týdnu se sejdou v úterý v 15:30 starší děti na faře.

         Ve středu v 9:00 to budou maminky s batolaty v Kruhu   a  v 19 h. bude zkouška zpěvu.

         Ve čtvrtek také v 19 h. bude zde v kostele shromáždění ke Dni Nanebevstoupení Páně.

         V pátek 14.5. nebude sejití dětí k BH, protože ve 14 hodin bude zde v kostele pohřební

shromáždění a rozloučení se sestrou Antonií Dobrovolnou  z Miroslavi.

         V sobotu se sejde mládež.


Příští neděli budou dopolední bohoslužby jako vždy v 8:30 a poslouží nám ses. far.
Jana Špinarová ze Znojma.


Sestry seniorky zvou všechny zájemce ke společnému zájezdu do Morkůvek, do střediska
Narnie, kde bylo zbudováno zařízení na dětské hřiště a to za finanční příspěvek od našeho sboru, který pocházel z loňského Dárkování. Tento zájezd se uskuteční ve čtvrtek 27.5. Odjezd bude od kovárny ve 13 hodin. Zájemci – přihlaste se u s. Jany Ryšavé.  Br. Jiří Svoboda už při té sbírce srdečně děkoval našemu sboru a sdělil, že se bude těšit na naši prohlídku toho zařízení, až bude zbudováno.


Mám ještě připomínku pro rodiče dětí, aby je seznámili s tím, že lešení před kostelem
slouží výhradně řemeslníkům a nedá se používat jinak a nikým jiným.      To je vše k ohl.

                             

          Jiří Doubrava