26. září 2010

Bratři a sestry, vítám Vás na dnešních bohoslužbách, je 17.  neděle po svaté Trojici.

Bratr farář Titěra dnes slouží v administrovaném sboru, káže v Jevišovce.

Čtené bohoslužby budou v 10 hodin v Litobratřicích.

Odpoledne do Bohutic už pojede bratr farář – bude tam vysluhována večeře Páně při příležitosti Díkčinění.

Srdečně Vás zvu na nešpor v 19 hodin a zejména do Kruhu – těšíme se na setkání s naším novým vikářem bratrem Janem Zámečníkem a jeho rodinou. Nezapomeňte!

Část mládeže je na Sjezdu nejen evangelické mládeže ve Svitavách.

Protože děti mají v pondělí ředitelské volno, nebude biblická hodina starších dětí.

Také v úterý se žádná sborová setkání neuskuteční, je sváteční den – svatého Václava.

Ve středu v devět hodin dopoledne se sejdou v Kruhu maminky s dětmi – srdečně zvu a pozvěte i svoje známé, mateřské centrum je všem otevřeno.

Sestry seniorky se sejdou ve středu ve 13.30, připomínám jim, aby si vzaly s sebou recepty. Ve středu večer ve 20°° je kroužek učitelů NŠ.

Ve čtvrtek dopoledne od 9°° je setkání maminek s farářem u Počarovských.

V pátek ve 13°° jsou do biblické hodiny zvány mladší děti.

Mládež plánuje setkání v sobotu v 19°°.

Příští neděli, 3.října, je v našem kostele neděle Díkčinění s vysluhováním večeře Páně, prosím, abyste na toto shromáždění pamatovali a připravili se k němu.

Sbírka příští neděli je celocírkevní a je určena na fond sociální a charitativní pomoci (podrobnosti čtete na nástěnce).

Sbírka do zvláštní Pokladničky u příležitosti VP na potřeby sboru.

Sborový list připravený k neděli Díkčinění dostanete, nebo jste už možná dostali od svých presbyterů (výtisky navíc jsou na stolečku pod kruchtou).

Připomínám, že první adventní neděli – 28.11. se v našem sboru koná Dárkování, nezapomeňte a připravujte se s radostí.

Na nástěnkách jsou tato pozvání:

Do Brna při příležitosti dědictví reformace na přednášku o superintendentovi Ferdinandu Císaři v Kloboukách.

Učitelé NŠ jsou také zváni do Brna na pravidelné každoroční vzdělávání.

Na nástěnce je také bližší informace o plánované sbírce a pozvání do Moravského Krumlova na koncert Pavla Šporcla, koná se v úterý.

Lia Ryšavá